úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2012

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení

>>rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2012


27.12.2012

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ I. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR

>>Oznámení ZDE


18.12.2012

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

První zasedání se uskuteční dne 20.12.2012 v 18:00 hod v budově Obecního úřadu ve Vrátkově

>>Oznámení ZDE


10.12.2012

DNE  17.12.2012 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Program jednání ZDE


27.11.2012

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

>>Informace ZDE


20.11.2012

Návrh rozpočtu roku 2013 svazku obcí NYKO, jehož je Obec Vrátkov členem

>>Rozpočet ZDE


6.11.2012

DNE  12.11.2012 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Program jednání ZDE


30.10.2012

Zápis z dodatečného otevření došlé nabídky ve výběrovém řízení

Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, vodovodní řad západ

>>Zápis z dodatečného otevření došlé nabídky ve výběrovém řízení


24.10.2012

Vyhodnocení výběrového řízení

Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, vodovodní řad západ

>>ZÁPIS z otevírání obálek ve výběrovém řízení


18.10.2012

Závěr zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"

>>Průvodní dopis ZDE

>>Závěr zjišťovacího řízení ZDE


16.10.2012

ODEČET ELEKTROMĚRŮ VE VRÁTKOVĚ

proběhne v týdnu od 22.10.2012 do 28.10.2012

Stav elektroměru můžete zanechat na viditelném místě


16.10.2012

Dne 20.10.2012 bude v obci Vrátkov provedena vakcinace psů proti vzteklině v době od 11,00 do 12,00 u obecního úřadu

MVDr. Stanislav Chrpa


14.10.2012

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané 12.10. – 13.10. 2012

>>Výsledky hlasování v obci Vrátkov  ZDE


25.9.2012

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

>>Oznámení ZDE


23.9.2012

Výběrové řízení na Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, vodovodní řad západ

>>Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

>>Krycí list nabídky

>>Vodovod situace

Vyhodnocení výběrového řízení

Vloženo 24.10.2012 - >>ZÁPIS z otevírání obálek ve výběrovém řízení

Vloženo 30.10.2012 - >>Zápis z dodatečného otevření došlé nabídky ve výběrovém řízení


18.9.2012

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční

v sobotu 6. října 2012 v 8:50 – 9:05 na návsi před obecním úřadem

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.


13.8.2012

Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. II/113

>>Rozhodnutí ZDE


7.8.2012

DNE  13.8.2012 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Podrobnosti ZDE


16.7.2012

Chodník – výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

>>ZÁPIS z otevírání obálek na akci : “Dodávka stavebních prací – Vrátkov, chodník u silnice č. 1139“ konané dne 16.7.2012 na obecním úřadě ve Vrátkově


27.6.2012

Chodník – výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

>>Výzva veřejná soutěž
>>Chodník - slepý rozpočet
>>Situace 1 - 1:250
>>Situace 2 - 1:250
>>Situace 3 - 1:250
>>Vchod 1
>>Vchod 2
>>Vzor řez 1
>>Vzor řez 2
>>Řez 1
>>Řez 2
>>Řez 3
>>Celková situace
>>Zpráva 1
>>Zpráva 2
>>Zpráva 3
>>Zpráva 4
>>Zpráva 5
>>Zpráva 6
>>Zpráva 7


20.6.2012

Exekuční příkaz


5.6.2012

DNE  11.6.2012 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ


5.6.2012

Úplný rozbor pitné vody - vodovod Vrátkov

>>Rozbor ZDE


18.5.2012

Vyhodnocení dotazníku „Dokončení vodovodu ve Vrátkově“

>>Podrobnosti ZDE


6.4.2012

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční

dne 14. 4. 2012 v 8:50 – 9:05 na návsi před obecním úřadem

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech


26.3.2012

DNE  2.4.2012 OD 18.00 SE KONÁ MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Podrobnosti ZDE


26.3.2012

Inventarizační zpráva rok 2011


19.3.2012

DNE  26.3.2012 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ


14.3.2012

Dotazník pro obyvatele lokalit, kde dosud není zaveden vodovod

>>Dotazník je ZDE


14.1.2012

Kalkulace vodného pro rok 2012 s účinností od 1.1.2012

>>Podrobnosti ZDE


2.1.2012

DNE  9.1.2012 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Podrobnosti ZDE


Důležitá zpráva

Rekonstrukce cesty “K Pískovně” – omezení provozu:

 Rekonstrukce polní cesty “K Pískovně” bude zahájena ve 49. týdnu, t.j. od 5. 12. 2011. Jedná se o rozšíření a zpevnění cesty štěrkem v úseku od trafa u paní Svojšové ke křižovatce u Hamouzových.

 Výběrové řízení vyhrála firma Silmex. Stavbu bude řídit stavbyvedoucí pan Hlaváček, tel.: 602170390.

 Práce budou probíhat s ohledem na zimní počasí. Může se stát, že v případě silných mrazů, nebo sněžení budou práce přerušeny a pokračovat se bude až počasí dovolí. Práce omezí provoz v této lokalitě. S prováděcí firmou bylo dohodnuto, že provoz mohou omezit v pracovní dny od 8:00 do 15:00. To znamená, že by mělo být umožněno ráno auty vyjet a večer se vrátit.

 Pokud můžete, informujte prosím své sousedy. Služební telefon OÚ mám 725021069.

 V. Pažout, starosta