účetní závěrka - archiv roku 2014

»komentář k účetní závěrce k 31.12.2014
»výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014

»rozvaha sestavená k 31.12.2014
»příloha k 31.12.2014


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2014
»výkaz zisku a ztrát k 30.9.2014
»rozvaha sestavená k 30.9.2014
»příloha k 30.9.2014


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2014
»výkaz zisku a ztrát k 30.6.2014
»rozvaha sestavená k 30.6.2014
»příloha k 30.6.2014


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2014
»výkaz zisku a ztrát k 31.3.2014

»rozvaha sestavená k 31.3.2014
»příloha k 31.3.2014


»účetní závěrka > rok 2019

»účetní závěrka > rok 2018

»účetní závěrka > rok 2017

»účetní závěrka > rok 2016

»účetní závěrka > rok 2015

»účetní závěrka > rok 2014