účetní závěrka - archiv roku 2015

»komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.12. 2015
»výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2015
»rozvaha k 31.12. 2015
»příloha k 31.12. 2015

»inventarizační zpráva za rok 2015 včetně přílohy


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2015
»výkaz zisku a ztrát k 30.9.2015
»rozvaha k 30.9.2015
»příloha k 30.9.2015


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2015
»výkaz zisku a ztrát k 30.6.2015
»rozvaha k 30.6.2015
»příloha k 30.6.2015


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2015
»výkaz zisku a ztrát k 31.3.2015
»rozvaha sestavená k 31.3.2015
»příloha k 31.3.2015


»účetní závěrka > rok 2019

»účetní závěrka > rok 2018

»účetní závěrka > rok 2017

»účetní závěrka > rok 2016

»účetní závěrka > rok 2015

»účetní závěrka > rok 2014