účetní závěrka - archiv roku 2016

Účetní závěrka za rok 2016

»účetní závěrka 2016

»1. rozvaha k 31.12.2016
»2. výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
»3. příloha k 31.12.2016
»4. inventarizační zpráva 2016
»5. zpráva o přezkoumání hospodaření 2016


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2016
»výkaz zisku a ztrát k 30.9.2016
»rozvaha k 30.9.2016
»příloha k 30.9.2016


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2016
»výkaz zisku a ztrát k 30.6.2016
»rozvaha k 30.6.2016
»příloha k 30.6.2016


»komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2016
»výkaz zisku a ztrát k 31.3.2016
»rozvaha k 31.3.2016
»příloha k 31.3. 2016


»účetní závěrka > rok 2019

»účetní závěrka > rok 2018

»účetní závěrka > rok 2017

»účetní závěrka > rok 2016

»účetní závěrka > rok 2015

»účetní závěrka > rok 2014