Výběrové řízení - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

 

Výběrové řízení - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

 

 

Informace o veřejné zakázce


Název zakázky                  Vrátkov - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

Druh                                   Stavební práce

Popis
Předmětem veřejné zakázky je stavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod, která zajistí bezpečnou likvidaci odpadních vod z jednotlivých nemovitostí . Jedná se o stavbu tlakové kanalizace PE D90, D63 v celkové délce 3100,0m, vedlejších tlakových stok PE D40 v celkové délce 1783,5m s domovní čerpací stanicí v počtu 113 ks, čistírny odpadních vod pro 300 EO a odtokového potrubí PVC D200 v dl. 1432,0m z ČOV do potoka Bušince. Pro zajištění el energie na ČOV bude položena kabelová el. přípojka NN kabel CYKY J4x70 v dl. 230,0m a pro zásobení ČOV pitnou vodou bude vybudován veřejný vodovod PE D90 v dl. 445,0m. Pro odběr užitkové vody bude realizována studna areálu ČOV.
 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 39 173 175,50 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku  
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV Stavební práce na výstavbě kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek 19.09.2018   17:00:00
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne
Informace o zadavateli  
Název Obec Vrátkov
IČO 00639753
Adresa Vrátkov 17
  28201 Vrátkov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno