úřední deska > záměry

27.6.2022

Zastupitelstvo obce Vrátkov vyhlašuje záměr na prodej oplocené části pozemku

Příloha k záměru prodeje pozemku


27.9.2021

Zastupitelstvo obce Vrátkov vyhlašuje záměr na směnu pozemků

Přílohy

K tomuto záměru se lze vyjádřit do 15. 10. 2021


13.4.2021

Zastupitelstvo obce Vrátkov vyhlašuje záměr na směnu pozemků s doplatkem

Geometrický plán ke směně pozemků


3.8.2020

Záměr na prodej pozemku
Příloha k záměru na prodej části pozemku


29.6.2020

Záměr na zřízení věcného břemene


12.6.2019

ZÁMĚR na směnu části pozemku

Schematický výkres se zakreslenou změnou

 


Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  v y h l a š u j e  z á m ě r  na prodej pozemku ...


Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  v y h l a š u j e  z á m ě r  prodloužit Smlouvu o komplexním provozování vodovodu obec Vrátkov s firmou Vodos s.r.o., Legerova 21, Kolín III na dobu určitou do 31.12.2020

»Záměr


Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  v y h l a š u j e  z á m ě r  na prodej pozemku části ...

»Záměr

»Příloha I

»Příloha II


30.5.2016

Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů   v y h l a š u j e   z á m ě r  na pronájem části nemovitosti...

»Záměr

»Příloha


30.5.2016

Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů v y h l a š u j e  z á m ě r  na propachtování pozemků

»Záměr


12.4.2016

Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  v y h l a š u j e   z á m ě r  na prodej pozemku

»Záměr

»Příloha


15.3.2016

Zastupitelstvo obce Vrátkov po projednání podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů v y h l a š u j e  z á m ě r  na pronájem pozemků

 

»Podrobnosti

 


29.12.2015

Zastupitelstvo obce Vrátkov vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 672/23 v k. ú. Vrátkov

»Podrobnosti


18.2.2013
Obec Vrátkov oznamuje záměr uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Vrátkov s firmou VODOS s.r.o.

>>Podrobnosti ZDE


Záměr na prodej části pozemku p. č. 705/16 v k. ú. Vrátkov

Záměr na prodej oplocené části pozemku p. č. 1350/6 v k. ú. Vrátkov

Záměr na prodej oplocené části pozemku p. č. 1467 v k. ú. Vrátkov