úřední deska > závěrečný účet

9.5.2022

Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2021

 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Příloha č. 1 Fin 2-12 k 31.12. 2021

Příloha č. 2 Rozvaha k 31.12.2021

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021

Příloha č. 4 Příloha k 31.12. 2021

Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2021

Příloha č. 6 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021