úřední deska > závěrečný účet

23.4.2018

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2017

»Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený
»Příloha č.1 Výkaz Fin RO 2-12M k 31.12.2017
»Příloha č.2 Rozvaha k 31.12.2017
»Příloha č.3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
»Příloha č.4 Příloha k 31.12.2017
»Příloha č.5 Inventarizační zpráva 2017
»Příloha č.6 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017