úřední deska > závěrečný účet

6.5.2019

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2018

 

»Závěrečný účet za rok 2018
»1. Fin 2-12 12 2018
»2. Rozvaha 31.12.2018
»3. Výkaz zisku a ztrát 31.12.2018
»4. Příloha k 31.12.2018
»5. Inventarizační zpráva za rok 2018
»6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2018