úřední deska > závěrečný účet

   

23.4.2018

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2017

»Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený
»Příloha č.1 Výkaz Fin RO 2-12M k 31.12.2017
»Příloha č.2 Rozvaha k 31.12.2017
»Příloha č.3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
»Příloha č.4 Příloha k 31.12.2017
»Příloha č.5 Inventarizační zpráva 2017
»Příloha č.6 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017
 

 

5.3.2018

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2017 - návrh

»Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh
»Příloha č.1 Výkaz Fin RO 2-12M k 31.12.2017
»Příloha č.2 Rozvaha k 31.12.2017
»Příloha č.3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
»Příloha č.4 Příloha k 31.12.2017
»Příloha č.5 Inventarizační zpráva 2017
»Příloha č.6 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017
 

 

26.6.2017

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2016

>>Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2016
>>Příloha č. 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2016
>>Příloha č. 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2016
>>Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
>>Příloha č. 4 Příloha sestavená k 31.12.2016
>>Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2016
>>Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2016

 

26.5.2017

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2016

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2016
>>Příloha č. 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2016
>>Příloha č. 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2016
>>Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
>>Příloha č. 4 Příloha sestavená k 31.12.2016
>>Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2016
>>Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2016

 

17.5.2016

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2015

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2015
>>Příloha 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2015
>>Příloha 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2015
>>Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
>>Příloha 4 Příloha sestavená k 31.12.2015
>>Příloha 5 Inventarizační zpráva za rok 2015 včetně přílohy
>>Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2015

 

25.5.2015

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2014

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2014
>>Příloha 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2014
>>Příloha 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2014
>>Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014
>>Příloha 4 Příloha sestavená k 31.12.2014
>>Příloha 5 Inventarizační zpráva za rok 2014
>>Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2014.

 

17.3.2014

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2013

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov
>>Příloha č. 1 Fin 2-12 2013
>>Příloha č. 2 Rozvaha 2013
>>Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát 2013
>>Příloha č. 4 Příloha 2013
>>Příloha č. 5 Inventarizační zpráva 2013 vč. soupisu
>>Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013

 

29.4.2013

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2012

>>Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2012

>>Příloha č. 1 - Fin2-12 (2012)

>>Příloha č. 2 - Rozvaha

>>Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát

>>Příloha č. 4 - Příloha

>>Příloha č. 5 - Inventarizační zpráva 2012

>>Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012

 

 

22.5.2012

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2011

>>Závěrečný účet 2011

>>Fin 2-12-2011

>>Výkaz zisku a ztrát

>>Rozvaha

>>Příloha 2011

>>Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2011

 

30.4.2011

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2010

>>Příloha č. 1 - Fin 2-12

>>Příloha č. 2 - Rozvaha

>>Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát

>>Příloha č. 4 - Příloha

>>Příloha č. 5 - Zpráva

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2009

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2009.

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2008

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2008.

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2007

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2007.

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2006

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2006.