úřední deska > závěrečný účet

1.6.2020

Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2020

 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Příloha č. 1 FIN2-12 12 2020

Příloha č. 2 ROZVAHA k 31.12.2020

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020

Příloha č. 4 PRILOHA k 31.12.2020

Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2020

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku hospodaření 2020