plnění rozpočtu

».rozpočtové opatření č. 1 - 2017


»plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.4.2017

»plnění rozpočtu výkaz Fin RO 2-12M k 30.4.2017


»plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 31.3.2017

»plnění rozpočtu výkaz Fin RO 2-12M k 31.3.2017


»plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 28.2.2017

»plnění rozpočtu výkaz Fin RO 2-12M k 28.2.2017


 

 

»archiv roku 2016

»archiv roku 2015

»archiv roku 2014