odpady

 

3.4.2024

 

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 25.5.2024

 

Harmonogram svozu:

 

12:55 - 13:20

Vrátkov

náves u OÚ


Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít

 

Do nebezpečného odpadu patří

 


30.1.2024

Harmonogram svozu SKO pro rok 2024

 


1.9.2023

 

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 4.11.2023

 

Harmonogram svozu:

 

12:55 - 13:20

Vrátkov

náves u OÚ


Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít

 

Do nebezpečného odpadu patří

 


8.8.2023

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM  

 

 


8.8.2023

PROTOKOL ZE VZORKOVÁNÍ SKO pro OBEC VRÁTKOV


28.6.2023

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2022 v obci Vrátkov

 


27.6.2023

Nepravidelnosti ve svozu SKO během letních měsíců  

 Ve svozový den může, s ohledem na dovolené, docházet k nepravidelnostem v čase vývozu popelnic, a to v rozmezí 06:00 - 22:00 hodin, v tuto dobu by proto nádoby měly být připraveny ke svozu, ideálně tedy vyndávat nádobu den před svozovým dnem

 


31.3.2023

Sběrný dvůr Liblice

Od 1.4.2023 i pro občany s trvalým pobytem ve Vrátkově - zdarma

 

https://www.tsceskybrod.cz/sberny-dvur

 


23.2.2023

Upozornění!

Na známkách na popelnice musí být v kolonce uvedeno číslo popisné

 


20.2.2023

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 27.05.2023

Harmonogram svozu:

12:55 - 13:20

Vrátkov

náves u OÚ


Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít

Do nebezpečného odpadu patří

 


Harmonogram svozu SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU (SKO) pro rok 2023

 


Informace o odpadech - pro občany, dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech

 

 


7.12.2022

ÚPRAVA VÝŠE PLATBY ZA ODPAD OD 1.1.2023

ZNÁMKU NA POPELNICI JE NUTNÉ SI OSOBNĚ DO 28.2.2023 VYZVEDNOUT NA OBECNÍM ÚŘADĚ
 

Informace ZDE

 

Ohlášení poplatníka – vyplní a odevzdá majitel nemovitosti (lze zaslat podepsané ve formátu pdf. na email obce) ZDE

 

Vyhláška 1/2022 ZDE

 


25.8.2022

Informace k omezení provozu skládky pod zastávkou od 24.8.2022

meziskládka je otevřena každou sobotu od 12:00 do 15:00
a každé pondělí od 15:00 do 19:00

Též je změna místa svozu většího množství bioodpadu (vozík za os. automobil a více)

Aktualizace otevírací doby skládky bioodpadu cihelna - fa MS Servis Martin Sklenář, Český Brod (skládka cihelna): do 31. října (po – pá 7:30 – 15:30); od 1.11. do 28.2. (po - pá 7:30 - 15:00)


12.7.2021

Informace ke svozu odpadů

Jak třídit odpady z domácností

Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že dochází k následující úpravě v likvidaci komunálního odpadu

Finanční bilance hospodaření s odpadem v obci Vrátkov
Kolik se v obci vyprodukuje odpadu