územní plán

Územní plán obce

»Zpráva o uplatňování územního plánu Obce Vrátkov

»Územní plán - nabytí účinnosti

»Územní plán obce - text
»Územní plán obce - odůvodnění
»Cover
»Seznam dokumentace
»Členění území
»Hlavní výkres
»Doprava
»Veřejně prospěšné stavby
»Koordinační výkres
»Širší vztahy

»Opatření obecné povahy