poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Poskytnutá informace


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Poskytnutá informace


Směrnice pro zajištění svobodného přístupu k informacím

Obecní úřad Vrátkov vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tuto směrnici