úřední deska > vyhlášky

21.3.2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/1139 a na místních komunikacích v obci Vrátkov

Situace dopravního značení - DIO

 


15.12.2022

Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení

 


7.12.2022

Vyhláška 1/2022 o místním poplatku - odpady

 


1.6.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení Za Pilou

 

Situace k dopravnímu značení

 


30.3.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - dopravní značení

 

Dopravní značení

30.3.2022

Veřejná vyhláška
územní rozvoj - Středočeský kraj

29.11.2021

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

29.11.2021

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

15.9.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

 

26.7.2021

Rozhodnutí o uzavírce
Úplná uzavírka silnice č. III/1133 v obci Zahrady z důvodu výstavby vodovodu

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

v termínu 2. 8. 2021 – 15. 12. 2021

Mapa uzavírky

Dopravní značení

 

3.10.2020

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 20. do 30.10.2020

 

15.7.2020

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2020,
kterou se stanovuje úhrada stočného ve dvousložkové formě

 

6.4.2020

MZE vyhláška

8.2.2020

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení

10.12.2019

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2019
Příloha č. 2 k OZV č. 2/2019

10.12.2019

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019

 

8.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

7.9.2019

 

Veřejná vyhláška
 

16.4.2018

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018

25.9.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

19.9.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy

21.8.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

24.7.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Směrnice č. 1/ 2016
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

25.9.2016

Vyhláška - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

21.12.2015

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výpočet výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2016

»Příloha č. 3 vyhlášky č. 1/2012

21.7.2015

Směrnice č. 1/ 2015
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

»Směrnice

21.7.2015

Opatření obecné povahy

»Dopis OOP CZ02
»Návrh opatření obecné povahy MŽP
»Program Zlepšování ovzduší Zóna Střední Čechy - CZ02
»Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP

5.5.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Daň z nemovitých věcí na rok 2015

»Vyhláška

15.4.2015

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán připravilo
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

»VYHLÁŠKA

»NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

»NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY

»NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE

»SEZNAM OBCÍ V POVODÍ LABE

»SEZNAM OBCÍ V POVODÍ ODRY

»SEZNAM OBCÍ V POVODÍ DUNAJE

26.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

»Vyhláška

26.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

»Vyhláška

11.2.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

»Vyhláška

19.1.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

»Vyhláška

23.12.2014

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výpočet výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2015

»Příloha č. 3 vyhlášky č. 1/2012

7.5.2014

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - 2014

»Oznámení

1.5.2014

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014

»Vyhláška

10.2.2014

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Oznámení

o zahájení řízení o územním plánu obce Vrátkov

»Veřejná vyhláška
»Územní plán
»Odůvodnění územního plánu
»Územní plán obce Vrátkov
»Hlavní výkres
»Koordinační výkres
»Doprava
»Širší vztahy
»Veřejně prospěšné stavby
»Zábory
»Základní členění

 

27.1.2014

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Rozhodnutí

ve věci havarijního stavu mostu v Tismicích

>>Vyhláška

6.1.2014

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Rozhodnutí

ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

>>Vyhláška

16.12.2013

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení správního řízení

ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

>>Vyhláška

30.10.2013

ROZHODNUTÍ - uzavírka silnice č. III/1138

>>Rozhodnutí

25.7.2013

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Územní plán obce Vrátkov

>>Vyhláška ZDE

>>Podrobnosti

1.5.2013

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Středočeský kraj - daň z nemovitosti 2013

>>Vyhláška ZDE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místních poplatcích

>>Vyhláška ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

s t a n o v u j e  místní úpravu provozu na místní komunikaci Dolejší Vrátkov ve Vrátkově

>>Vyhláška ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

"Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Dolejší Vrátkov v obci Vrátkov"

>>Vyhláška ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012,
KTERÝM SE STANOVÍ ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

>>Příloha - kopie úředně ověřené katastrální mapy

Č. 1/2012

Kopie katastrální mapy

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OznÁmení  o  dobĚ  a  místě  konání  voleb

DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU - 2009

VYHLÁŠKA O VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009

 

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 2/2008

o místních poplatcích

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2008

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrátkov

 

VYHLÁŠKA O VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2008

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRÁTKOV č. 1/2005,

kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRÁTKOV č. 2/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vrátkov