úřední deska > oznámení

14.6.2022

V PONDĚLÍ DNE 20.6.2022 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


19.5.2022

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 11.06.2022

 

Harmonogram svozu:

 

12:55 - 13:20 

Vrátkov

náves u OÚ

 

Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

Zároveň opět připomínáme, že nově od občanů nemůžeme při mobilním svozu přebírat léky.

 

Více informací ZDE

 


22.3.2022

Úprava ceny vodného a stočného

Výše vodného od 1.1.2022: pevná složka 627 Kč vč. DPH, pohyblivá složka 52,38 Kč vč. DPH za m3

 

Výše stočného od 1.1.2022: pevná složka 627 Kč vč. DPH, pohyblivá složka 55,26 Kč vč. DPH za m3

 


21.3.2022

V PONDĚLÍ DNE 28.3.2022 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


8.3.2022

Podrobnosti ZDE

 


18.2.2022

Zápis z otevírání obálek - Výběrové řízení (otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku)

„Projekční a inženýrské práce - rekonstrukce veřejného osvětlení Vrátkov - 1. etapa“

 


14.2.2022

Nařízení Státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření

 


24.1.2022

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Projekční a inženýrské práce - rekonstrukce veřejného osvětlení Vrátkov - 1. etapa

Termín pro předložení nabídky končí dne 14. února 2022 v 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek. Akt otevírání obálek je veřejný.

Výzva veřejná soutěž
Situace zájmové oblasti
Kryci list nabidky.doc – Word
Čestné prohlášení.doc – Word

18.2.2022

Zápis z otevírání obálek - Výběrové řízení

 


20.12.2021

V PONDĚLÍ DNE 27.12.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


8.12.2021

 


15.11.2021

V PONDĚLÍ DNE 22.11.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


22.10.2021

           

Provoz linky 435 od 25.10. do 15.12.2021 z důvodu úplné uzavírky silnice III/1133

 

Je aplikováno to samé dopravní opatření, jako bylo 17. – 25. 9. 2020, tzn. linka 435 je mezi Č. Brodem a Tismicemi vedena po II/113 a závlekem obsluhuje Vrátkov, kde je nedaleko okružní křižovatky na silnici směr Tismice provizorní zastávka, společná pro oba směry. V zastávkách „Tismice“ a „Tismice, Hřbitov“ zastavují spoje nejen v úseku Vrátkov – Přišimasy, ale i v úseku Č. Brod – Vrátkov.

Ruší se zastávka „Český Brod, Zahrady“. Časové polohy spojů v ostatních zastávkách se nemění.

 


21.10.2021

Dne 26.10.2021 a 27.10.2021 proběhnou v obci Vrátkov odečty elektroměrů

 


18.10.2021

 


9.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021

Výsledky hlasování za územní celky

Obec: Vrátkov

 

 


8.10.2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Vrátkov,
 

které se bude konat dne:

 

středa 20.10.2019 od 7:30 do 15:00 hodin

 

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

 


23.9.2021

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 


17.9.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

 


13.9.2021

V PONDĚLÍ DNE 20.9.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


31.8.2021

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

proběhne v naší obci v sobotu
6.11.2021 v čase 12:55 – 13:20,

stanoviště Vrátkov – náves u OÚ

 


23.8.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 


28.6.2021

Výběrové řízení na akci Projekční a inženýrské práce

Připojení vodovodu obce Vrátkov na nový zdroj pitné vody

 

Vyhodnocení výběrového řízení

 

Výběrové řízení se prodlužuje do 16. 8. 2021, 18:00 hod. !

Otevřená výzva
Technickoekonomická studie
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení

 


14.6.2021

V PONDĚLÍ DNE 21.6.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti

 


31.5.2021

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

proběhne v naší obci v sobotu 19.6.2021 v čase 12:55 – 13:20

 


4.5.2021

V PONDĚLÍ DNE 10.5.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti


19.4.2021

Vyhodnocení výběrového řízení na akci Vrátkov – chodník podél hlavní silnice II. etapa, vč. vodovodu a VO (veřejné osvětlení)

Vyhodnocení výběrového řízení

Zápis z otevírání obálek


8.4.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními

Seznamy budov bez č.p./č.e.

Revize katastru nemovitostí potrvá od 1.5.2021 přibližně do 31.12.2024


5.4.2021

V PONDĚLÍ DNE 12.4.2021 OD 18:15 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti

 


13.3.2021

V NEDĚLI DNE 21.3.2021 OD 15:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti


12.3.2021

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem
a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

 


10.3.2021

Výběrové řízení na akci
Vrátkov – chodník podél hlavní silnice II. etapa, vč. vodovodu a VO

 

Výzva veřejná soutěž

Slepý rozpočet

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Projektová dokumentace

 

Vyhodnocení výběrového řízení - 19.4.2021


5.3.2021

Informační letáky k očkovacím látkám a zapojení praktických lékařů do očkování

Zapojení praktických lékařů do očkování

AstraZeneca
Comirnaty
Moderna


2.3.2021

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVČICE


7.1.2021

Informace pro občany – výše poplatků pro rok 2021

 


 

starší zprávy

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011