úřední deska > závěrečný účet > archiv

9.5.2022

Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2021

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
Příloha č. 1 Fin 2-12 k 31.12. 2021
Příloha č. 2 Rozvaha k 31.12.2021
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
Příloha č. 4 Příloha k 31.12. 2021
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2021
Příloha č. 6 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

 


30.6.2021

Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2020

Závěrečný účet za rok 2020
Příloha č. 1 FIN2-12 12 2020
Příloha č. 2 ROZVAHA k 31.12.2020
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Příloha č. 4 PRILOHA k 31.12.2020
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2020
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku hospodaření 2020


1.6.2020

Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Příloha č. 1 FIN2-12 12 2020
Příloha č. 2 ROZVAHA k 31.12.2020
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Příloha č. 4 PRILOHA k 31.12.2020
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2020
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku hospodaření 2020

 


20.7.2020

Závěrečný účet za rok 2019
»Závěrečný účet za rok 2019
»
Příloha č. 1 Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12. 2019
»
Příloha č. 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2019
»
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2019
»
Příloha č. 4 Příloha sestavená k 31.12.2019
»
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2019
»
Příloha č. 6 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2019

 


26.5.2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
»Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
»
Příloha č. 1 Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12. 2019
»
Příloha č. 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2019
»
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2019
»
Příloha č. 4 Příloha sestavená k 31.12.2019
»
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2019
»
Příloha č. 6 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2019

 

17.6.2019

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2018

»Závěrečný účet za rok 2018
»
1. Fin 2-12 12 2018
»2. Rozvaha 31.12.2018
»3. Výkaz zisku a ztrát 31.12.2018
»4. Příloha k 31.12.2018
»5. Inventarizační zpráva za rok 2018
»6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2018

 

 


6.5.2019

»Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
 


23.4.2018

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2017

»Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený
»
Příloha č.1 Výkaz Fin RO 2-12M k 31.12.2017
»
Příloha č.2 Rozvaha k 31.12.2017
»
Příloha č.3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
»
Příloha č.4 Příloha k 31.12.2017
»
Příloha č.5 Inventarizační zpráva 2017
»
Příloha č.6 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017


 


5.3.2018

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2017 - návrh

»Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh
»
Příloha č.1 Výkaz Fin RO 2-12M k 31.12.2017
»
Příloha č.2 Rozvaha k 31.12.2017
»
Příloha č.3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
»
Příloha č.4 Příloha k 31.12.2017
»
Příloha č.5 Inventarizační zpráva 2017
»
Příloha č.6 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017


 


26.6.2017

Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2016

>>Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2016
>>
Příloha č. 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2016
>>
Příloha č. 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2016
>>
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
>>
Příloha č. 4 Příloha sestavená k 31.12.2016
>>
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2016
>>
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2016

 


26.5.2017

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2016

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2016
>>
Příloha č. 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2016
>>
Příloha č. 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2016
>>
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
>>
Příloha č. 4 Příloha sestavená k 31.12.2016
>>
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2016
>>
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2016

 


17.5.2016

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2015

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2015
>>
Příloha 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2015
>>
Příloha 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2015
>>
Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
>>
Příloha 4 Příloha sestavená k 31.12.2015
>>
Příloha 5 Inventarizační zpráva za rok 2015 včetně přílohy
>>
Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2015

 


25.5.2015

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2014

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov za rok 2014
>>
Příloha 1 Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2014
>>
Příloha 2 Rozvaha sestavená k 31.12.2014
>>
Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014
>>
Příloha 4 Příloha sestavená k 31.12.2014
>>
Příloha 5 Inventarizační zpráva za rok 2014
>>
Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2014.

 


17.3.2014

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2013

>>Návrh Závěrečného účtu obce Vrátkov
>>
Příloha č. 1 Fin 2-12 2013
>>
Příloha č. 2 Rozvaha 2013
>>
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát 2013
>>
Příloha č. 4 Příloha 2013
>>
Příloha č. 5 Inventarizační zpráva 2013 vč. soupisu
>>
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013

 


29.4.2013

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2012

>>Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2012

>>Příloha č. 1 - Fin2-12 (2012)

>>Příloha č. 2 - Rozvaha

>>Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát

>>Příloha č. 4 - Příloha

>>Příloha č. 5 - Inventarizační zpráva 2012

>>Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012

 


22.5.2012

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2011

>>Závěrečný účet 2011

>>Fin 2-12-2011

>>Výkaz zisku a ztrát

>>Rozvaha

>>Příloha 2011

>>Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2011

 


30.4.2011

Návrh Závěrečného účtu Obce Vrátkov za rok 2010

>>Příloha č. 1 - Fin 2-12

>>Příloha č. 2 - Rozvaha

>>Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát

>>Příloha č. 4 - Příloha

>>Příloha č. 5 - Zpráva

 


 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2009

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2009.

 

 


 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2008

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2008.

 

 


 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2007

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2007.

 

 


 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2006

Obec Vrátkov podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2006.