úřední deska > závěrečný účet

30.6.2023

Závěrečný účet za rok 2022
 

Závěrečný účet za rok 2022

1. Účetní výkaz Fin2-12M k 31.12.2022

2. Rozvaha k 31.12.2022

3. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022

4. Příloha k 31.12.2022

5. Inventarizační zpráva 2022

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022