úřední deska > závěrečný účet

29.5.2023

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022
 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

1. Účetní výkaz Fin2-12M k 31.12.2022

2. Rozvaha k 31.12.2022

3. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022

4. Příloha k 31.12.2022

5. Inventarizační zpráva 2022

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

 

 


30.6.2022

Závěrečný účet za rok 2021

 

Závěrečný účet za rok 2021

Příloha č. 1 Fin 2-12 k 31.12. 2021

Příloha č. 2 Rozvaha k 31.12.2021

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021

Příloha č. 4 Příloha k 31.12. 2021

Příloha č. 5 Inventarizační zpráva za rok 2021

Příloha č. 6 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021