úřední deska > smlouvy

Smlouva sběrný dvůr Liblice 1.4.2023

Nykos Dodatek 1_2023 Ceník služeb

Smlouva o dílo č. 09-0042017

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

PACHTOVNÍ SMLOUVA (dle.zák.č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku)

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo č.: 38/15

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o komplexním provozování vodovodu obce Vrátkov

Dodatek č. 5 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Vrátkov

Smlouva o dodávce vody z čerpací stanice PNT Český Brod - Vrátkov

Smlouva o převodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o dodávce vody z čerpací stanice PNT Český Brod - Vrátkov

Dodatek č. 2 Smlouvy o dodávce vody z čerpací stanice PNT Český Brod - Vrátkov

Dodatek č. 3 Smlouvy o dodávce vody z čerpací stanice PNT Český Brod - Vrátkov

Veřejnoprávní smlouva s městem Český Brod

Dodatek č. 1-2014 ke smlouvě s firmou NYKOS a.s. - odpady

Nájemní smlouva 1

Nájemní smlouva 2