úřední deska > archiv vyhlášek

1.6.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení Za Pilou

Situace k dopravnímu značení

 


30.3.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dopravní značení

Dopravní značení

 


30.3.2022

Veřejná vyhláška
územní rozvoj - Středočeský kraj

 


29.11.2021

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 


26.7.2021

Rozhodnutí o uzavírce
Úplná uzavírka silnice č. III/1133 v obci Zahrady z důvodu výstavby vodovodu

 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v termínu 2. 8. 2021 – 15. 12. 2021

Mapa uzavírky
Dopravní značení

 


3.10.2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 20. do 30.10.2020

 


10.12.2019

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019

 


8.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

 


7.9.2019

Veřejná vyhláška
 


16.4.2018

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018

 


19.9.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy

 


21.8.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

 


24.7.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

 


25.9.2016

Vyhláška - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 


21.12.2015

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výpočet výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2016

»Příloha č. 3 vyhlášky č. 1/2012

 


21.7.2015

Směrnice č. 1/ 2015
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

»Směrnice

 


5.5.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Daň z nemovitých věcí na rok 2015

»Vyhláška

 


26.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

»Vyhláška

 


23.12.2014

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výpočet výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2015

»Příloha č. 3 vyhlášky č. 1/2012

 


7.5.2014

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - 2014

»Oznámení

 


1.5.2014

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014

»Vyhláška

 

 


27.1.2014

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Rozhodnutí ve věci havarijního stavu mostu v Tismicích

>>Vyhláška

 


6.1.2014

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

>>Vyhláška

 


16.12.2013

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

>>Vyhláška

 


30.10.2013

ROZHODNUTÍ - uzavírka silnice č. III/1138

>>Rozhodnutí

 


1.5.2013

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Středočeský kraj - daň z nemovitosti 2013

>>Vyhláška ZDE

 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích

>>Vyhláška ZDE

 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

"Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Dolejší Vrátkov v obci Vrátkov"

>>Vyhláška ZDE

 


Č. 1/2012

Kopie katastrální mapy

 


Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje

 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

 


OznÁmení  o  dobĚ  a  místě  konání  voleb DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU - 2009

 


VYHLÁŠKA O VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009

 


Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 2/2008

o místních poplatcích

 


Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2008

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrátkov

 


VYHLÁŠKA O VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2008

 


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRÁTKOV č. 2/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vrátkov