úřední deska > ostatní vyhlášky

18.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 

 


13.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 

 


7.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 

 


6.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

místní úprava provozu na silnici č. III/1139 a místní komunikaci ul. Za Pilou v obci Vrátkov

Příloha: Úprava dopravního značení - SITUACE - DIO

 

 


14.8.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1139 u Ekocentra v k. ú. Vrátkov

Příloha k veřejné vyhlášce Ekocentrum


11.7.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1139 a místní komunikaci ul. Za Pilou v obci Vrátkov

Příloha: Úprava dopravního značení - SITUACE - DIO

 


21.3.2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - pokládka elektrického kabelu

 Přechodná úprava provozu na silnici č. III/1139 a na místních komunikacích v obci Vrátkov

Platnost stanovení: 1. 4. 2023 – 30. 5. 2023

Situace dopravního značení - DIO

 


29.1.2023

Veřejná vyhláška - staré hřiště
Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro zasíťování pozemků v obci Vrátkov

 


15.12.2022

Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení

Zasíťování staré hřiště

 


15.9.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - kůrovec

 


6.4.2020

MZE vyhláška - kůrovec

 


8.2.2020

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Vrátkov chodník u silnice č. 1139 vč. VO

 


21.7.2015

Opatření obecné povahy MŽP - ovzduší

»Dopis OOP CZ02
»Návrh opatření obecné povahy MŽP
»Program Zlepšování ovzduší Zóna Střední Čechy - CZ02
»Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP

 


15.4.2015

Veřejná vyhláška MZE - Národní plán povodí
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán připravilo:

»VYHLÁŠKA

»NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

»NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY

»NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE

»SEZNAM OBCÍ V POVODÍ LABE

»SEZNAM OBCÍ V POVODÍ ODRY

»SEZNAM OBCÍ V POVODÍ DUNAJE