účetní závěrka - archiv rok 2014

 

komentář k účetní závěrce k 31.12.2014
výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014

rozvaha sestavená k 31.12.2014
příloha k 31.12.2014


komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2014
výkaz zisku a ztrát k 30.9.2014
rozvaha sestavená k 30.9.2014
příloha k 30.9.2014


komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2014
výkaz zisku a ztrát k 30.6.2014
rozvaha sestavená k 30.6.2014
příloha k 30.6.2014


komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2014
výkaz zisku a ztrát k 31.3.2014

rozvaha sestavená k 31.3.2014
příloha k 31.3.2014

 


účetní závěrka > rok 2019

účetní závěrka > rok 2018

účetní závěrka > rok 2017

účetní závěrka > rok 2016

účetní závěrka > rok 2015

účetní závěrka > rok 2014