účetní závěrka - archiv rok 2018

 

Komentář k Účetní závěrce 2018
1. Rozvaha 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztrát 31.12.2018
3. Příloha k 31.12.2018
4. Inventarizační zpráva za rok 2018
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2018

 


Komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2018
Rozvaha k 30.6.2018
Výsledovka k 30.6.2018


Komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2018
Rozvaha k 31.3.2018
Výsledovka k 31.3.2018

 


účetní závěrka > rok 2019

účetní závěrka > rok 2018

účetní závěrka > rok 2017

účetní závěrka > rok 2016

účetní závěrka > rok 2015

účetní závěrka > rok 2014