účetní závěrka - archiv rok 2016

 

účetní závěrka 2016

1. rozvaha k 31.12.2016
2. výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
3. příloha k 31.12.2016
4. inventarizační zpráva 2016
5. zpráva o přezkoumání hospodaření 2016


komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2016
výkaz zisku a ztrát k 30.9.2016
rozvaha k 30.9.2016
příloha k 30.9.2016


komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2016
výkaz zisku a ztrát k 30.6.2016
rozvaha k 30.6.2016
příloha k 30.6.2016


komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2016
výkaz zisku a ztrát k 31.3.2016
rozvaha k 31.3.2016
příloha k 31.3. 2016

 


účetní závěrka > rok 2019

účetní závěrka > rok 2018

účetní závěrka > rok 2017

účetní závěrka > rok 2016

účetní závěrka > rok 2015

účetní závěrka > rok 2014