účetní závěrka - archiv rok 2019

 

Komentář k Účetní závěrce 2019
Příloha č. 1 Rozvaha sestavená k 31.12.2019
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2019
Příloha č. 3 Příloha sestavená k 31.12.2019
Příloha č. 4 Inventarizační zpráva za rok 2019
Příloha č. 5 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2019

 


účetní závěrka > rok 2019

účetní závěrka > rok 2018

účetní závěrka > rok 2017

účetní závěrka > rok 2016

účetní závěrka > rok 2015

účetní závěrka > rok 2014