účetní závěrka - archiv rok 2017

 

Účetní závěrka 2017
1. Rozvaha k 31.12.2017
2. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
3. Příloha k 31.12.2017
4. Inventarizační zpráva 2017
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017


Komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2017
Rozvaha k 30.9.2017
Výsledovka k 30.9.2017
Příloha k 30.9.2017


Komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2017
Rozvaha k 30.6.2017
Výsledovka k 30.6.2017
Příloha k 30.6.2017


Komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2017
Rozvaha k 31.3.2017
Výkaz zisku a ztrát k 31.3.2017
Příloha k 31.3.2017

 


účetní závěrka > rok 2019

účetní závěrka > rok 2018

účetní závěrka > rok 2017

účetní závěrka > rok 2016

účetní závěrka > rok 2015

účetní závěrka > rok 2014