účetní závěrka - archiv rok 2015

 

komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.12. 2015
výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2015
rozvaha k 31.12. 2015
příloha k 31.12. 2015

inventarizační zpráva za rok 2015 včetně přílohy


komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2015
výkaz zisku a ztrát k 30.9.2015
rozvaha k 30.9.2015
příloha k 30.9.2015


komentář k mezitímní účetní závěrce k 30.6.2015
výkaz zisku a ztrát k 30.6.2015
rozvaha k 30.6.2015
příloha k 30.6.2015


komentář k mezitímní účetní závěrce k 31.3.2015
výkaz zisku a ztrát k 31.3.2015
rozvaha sestavená k 31.3.2015
příloha k 31.3.2015

 


účetní závěrka > rok 2019

účetní závěrka > rok 2018

účetní závěrka > rok 2017

účetní závěrka > rok 2016

účetní závěrka > rok 2015

účetní závěrka > rok 2014