úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2014

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2014


15.12.2014

DNE 29.12.2014 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


30.11.2014

Nový jízdní řád linky 435 - platnost od 14.12.2014 do 12.12.2015

»Jízdní řád

 


27.10.2014

DNE 5.11.2014 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


23.10.2014

Výluka Doubravčice od 13.10.2014 s předpokladem do poloviny prosince 2014

»Podrobnosti

 


12.10.2014

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

»Leták

 

 

 


12.10.2014

Výluka Doubravčice od 13.10.2014

»Podrobnosti

 


11.10.2014

Výsledky voleb v obci Vrátkov

Do Zastupitelstva obce Vrátkov

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v %

1

VRÁTKOVÁCI

3

Benešovská Monika

52

NK

BEZPP

126

15,63

1

1

VRÁTKOVÁCI

2

Pažout Václav Ing.

47

NK

BEZPP

121

15,01

2

1

VRÁTKOVÁCI

4

Mulicová Andrea DiS.

34

NK

BEZPP

118

14,64

3

1

VRÁTKOVÁCI

1

Kratochvíl Tomáš Bc.

26

NK

BEZPP

113

14,01

4

1

VRÁTKOVÁCI

6

Susová Dana

62

NK

BEZPP

108

13,39

5

1

VRÁTKOVÁCI

5

Rišlink Jiří

36

NK

BEZPP

89

11,04

6

2

PRO LEPŠÍ ŽIVOT V OBCI

1

Moravcová Jindřiška Ing.

43

NK

BEZPP

39

18,48

1

»Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

 

 

Do Senátu Parlamentu České republiky

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1 1 100,00 211 99 46,92 94 89 94,68
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Třísková Emilie ČSSD ČSSD ČSSD 28 X 31,46 X
2 Lebeda Pavel MUDr. Republika Republika BEZPP 3 X 3,37 X
3 Kárník Pavel Mgr. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 12 X 13,48 X
4 Škrabánek Roman Ing. Úsvit Úsvit BEZPP 7 X 7,86 X
5 Davídková Regina Ing. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 17 X 19,10 X
6 Rak Milan MUDr. ODS ODS BEZPP 12 X 13,48 X
7 Švarc František KSČM KSČM KSČM 10 X 11,23 X

 

 

Děkuji všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám. Gratuluji zvoleným kandidátům. Těm nezvoleným děkuji za jejich odvahu a odhodlání.

Ing. Václav Pažout

 


1.10.2014

ODKLAD AKCE !!! Výluka Doubravčice od 1.10.2014 s předpokladem do poloviny prosince 2014

»Podrobnosti

 


29.9.2014

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

a jiných porostů

>>Upozornění

 

 

 

 

 

 


25.9.2014

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

- do Zastupitelstva obce Vrátkov
- do Senátu Parlamentu České republiky

»Oznámení

 


23.9.2014

DNE 29.9.2014 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


6.9.2014

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční

v sobotu 4. října 2014 v 13:45 – 14:00 na návsi před OÚ

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

»Více informací

 


6.9.2014

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

v pondělí 22. 9. 2014 od 8:00 do 14:30. Důvodem je prořez stromů – lípy před zvoničkou


6.9.2014

Informace o sídle a počtu volebních okrsků

»Informace

 


17.8.2014

Informace o množství odpadu, který obec Vrátkov vytřídila v roce 2013

»Informace

»Osvědčení o úspoře emisí

 

 

 

 

 

 


9.7.2014

Zveřejnění počtu členů zastupitelstva Obce Vrátkov na volební období 2014-2018

 


6.7.2014

VÝSTRAHA ČHMÚ

»Výstraha

 


2.7.2014

Veřejná vyhláška obce Tuchoraz

Návrh zadání změny 3) ÚP Tuchoraz

»Veřejná vyhláška

 


2.7.2014

Nařízení města Český Brod

Zpracování lesních hospodářských osnov

»Nařízení

 


23.6.2014

DNE 30.6.2014 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


10.6.2014

VÝSTRAHA ČHMÚ

»Výstraha

 


1.6.2014

OZNÁMENÍ OPĚTOVNÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBRAVČICE a VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

15.7.2014 v 15.00 hod.
v zasedací síni obecního úřadu Doubravčice

»Oznámení

 


29.5.2014

Výsledky v obci Vrátkov

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014

»Výsledky v obci Vrátkov

 


23.5.2014

 

Obec Vrátkov vypisuje poptávkové řízení na bezpečnostní a zdravotní řez stromů v obci

Nabídka na kácení stromů bude doručena vypisovateli poptávkového řízení do 15. 6. 2014

»Podrobnosti

 

 

 

 

 


17.5.2014

Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obec Vrátkov:
Obec Vrátkov zažádala Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obec Vrátkov (PRVKÚK). Žádost obce bude projednána na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva. Její schválení je nezbytné pro financování z některého dotačního titulu. Dokumentaci k žádosti vypracovala Ing. Liběna Knapová a můžete si ji prohlédnout níže

»Návrh na změnu PRVKÚK - duben 2014
»Přehledná situace
»Ortofoto situace

 

 


13.5.2014

Usnesení - dražební vyhláška

»Usnesení

 


12.5.2014

Kotlíková dotace ve Středočeském kraji 2014
OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

»Podrobnosti

 


7.5.2014

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - 2014

»Oznámení

 


1.5.2014

Poptávkové řízení na kácení stromů - hodnocení nabídek

»Hodnocení nabídek

 


1.5.2014

Vyúčtování vodného za rok 2013

»Vyúčtování

 


28.4.2014

Svozy odpadu o státních svátcích 1.5.2014 a 8.5.2014 budou probíhat beze změn

 


23.4.2014

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

úterý 29. dubna 2014 od 7:30 do 17:00

 

»Oznámení

 

 

 

 


9.4.2014

Velikonoční výluka na autobusové lince č. 435

Výlukový jízdní řád platný 17.4. - 21.4.2014

»Hradešín - Klučov, Skramníky

»Klučov, Skramníky - Hradešín

 


8.4.2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

»Informace

 


8.4.2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014

»Informace

 


8.4.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝZVA vlastníkům nemovitostí

»Výzva

 


2.4.2014

Obec Vrátkov vypisuje poptávkové řízení na kácení stromů

»Podrobnosti

 


1.4.2014

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční

v sobotu 19. dubna 2014 v 13:45 – 14:00 na návsi před OÚ

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 


25.3.2014

DNE 31.3.2014 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


10.2.2014

Vyúčtování provozu veřejného pohřebiště v Tismicích

»Vyúčtování


16.1.2014

 

Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d z.č. 100/2001 Sb. - Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje

»Závěr zjišťovacího řízení

 


14.1.2014

DNE 20.1.2014 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání