úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2016

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2016


22.12.2016

Výběrové řízení - Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“
Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Termín pro předložení nabídky končí dne 6. února 2017 v 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek.

Akt otevírání obálek je veřejný.

»Podrobnosti

 


12.12.2016

 

DNE 19.12.2016 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


8.11.2016

DNE 14.11.2016 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


2.11.2016

 

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Stavební úpravy stávajícího skladu v budově obecního úřadu

 

ZÁPIS Z OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

 

 


2.11.2016

 

Územní rozhodnutí kanalizace a ČOV

 

 


18.10.2016

 

OZNÁMENÍ
Odečty všech elektroměrů budou probíhat v týdnu
od 24.10.2016 do 27.10.2016

Umístěte stavy elektroměrů na viditelné místo

 

 


8.10.2016

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE STŘEDOČESKÉHO
konané 7.10. – 8.10. 2016

»Výsledky hlasování v obci Vrátkov

 

 


3.10.2016

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov bude

dne 22.10.2016 - 13:45 - 14:00 hodin - náves u OU
Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 


3.10.2016

Dne 8.10.2016 bude v obci Vrátkov u obecního úřadu provedena vakcinace psů proti vzteklině od 13,45 do 14,30 hodin

 

 


25.9.2016

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 


19.9.2016

 

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Stavební úpravy stávajícího skladu v budově obecního úřadu

 

Termín pro předložení nabídky se prodlužuje do 31. října 2016 - do 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek.

Akt otevírání obálek je veřejný.

 

»Výzva
»Čestné prohlášení
»Slepý rozpočet
»Specifikace materiálu plyn
  Projekt plynové vytápění

       »Technická zpráva PB
      
»OÚ Vrátkov-situace
      
»OÚ Vrátkov plyn-půdorys
»Fotografie

 

 


5.9.2016

DNE 12.9.2016 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


2.8.2016

Zápis z otevírání obálek na akci
Vrátkov, veřejné osvětlení ulice Za Pilou
konané 1.8.2016 na obecním úřadě ve Vrátkově

»Zápis

 

 


26.6.2016

 

Upozornění klientům Úřadu práce
Ve dnech 23. srpna 2016 až 26. srpna 2016 bude z důvodu stěhování do nových prostor uzavřeno detašované pracoviště Úřadu práce ČR v Českém Brodě

 

»Nová adresa a podrobnosti ZDE

 

 


20.6.2016

DNE 27.6.2016 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


5.6.2016

 

Informace o přerušení dodávky elektřiny - celá obec Vrátkov
termín:

středa 15. června 2016, 07:00 – 19:00 hodin

 

 


26.5.2016

 

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Vrátkov, veřejné osvětlení ulice Za Pilou

»
Výzva Vrátkov, veřejné osvětlení Za Pilou
»Slepý rozpočet
»Výkres
»Technická zpráva
»Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

 

 


25.5.2016

Informace o přerušení dodávky elektřiny - celá obec Vrátkov
termín:

středa 8. června 2016, 07:00 – 19:00 hodin

 

 


16.5.2016

DNE 23.5.2016 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


9.5.2016

Informace o přerušení dodávky elektřiny - celá obec Vrátkov
termíny:

úterý 24. května 2016, 07:00 – 19:00 hodin

úterý 31. května 2016, 07:00 – 19:00 hodin

 

 


3.5.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Daň z nemovitých věcí na rok 2016

»Vyhláška


3.5.2016

Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury za rok 2015

»Zpráva

 


26.4.2016

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov bude

dne 14.5.2016 - 13:45 - 14:00 hodin - náves u OU
Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 


26.4.2016

Zápis z otevírání obálek na akci Veřejná zakázka přístřešek – ocelová konstrukce konané 25.4.2016 na obecním úřadě ve Vrátkově

»Zápis

 


26.4.2016

Zápis z otevírání obálek na akci Veřejná zakázka přístřešek – stavební část konané 25.4.2016 na obecním úřadě ve Vrátkově

»Zápis

 


20.3.2016

Na základě usnesení č. 2/2016 vyhlašuje zastupitelstvo obce Vrátkov zadání výběrového řízení na akci
„Stavba veřejně přístupného přístřešku pro sportoviště“

 

 

»Otevřená výzva na stavební část
(pokud současně nemáte zájem o dodávku a montáž ocelové konstrukce)

 

»Otevřená výzva na dodávku a montáž ocelové konstrukce
(pokud současně nemáte zájem o stavební část)

 

»Otevřená výzva na komplexní stavbu
(pokud chcete realizovat celou zakázku)

 

Projektová dokumentace

»Situace širších vztahů

»Vizualizace

»Statický výpočet

»Technická zpráva

»Výkresy

»Technická zpráva ZTI

»Výkres přípojka

 

 


19.3.2016

 

Obec Vrátkov připravuje ve spolupráci s projektantem panem Karlem Sommerem realizaci veřejného osvětlení v ulici “Za Pilou”. Návrh si můžete prohlédnout ZDE

 

 


29.2.2016

DNE 7.3.2016 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


16.1.2016

 

Kotlíkové dotace - příjem žádostí o kotlíkové dotace ve Středočeském kraji bude v prvním kole probíhat od 15. ledna do 15. září 2016. Případné druhé kolo pak bude pokračovat od 3. října 2016 do 29. prosince 2017.
Potřebné informace naleznete na internetových stránkách Středočeského kraje, např.:

 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015


 


13.1.2016

Poplatek za popelnice
Do konce února 2016 je nutné zaplatit poplatek za popelnice 600 Kč za trvale
hlášenou osobu, nejsou-li hlášeny žádné osoby 600 Kč za dům.

 


13.1.2016

Kanalizace a ČOV
Všichni obyvatelé dostali do schránek "návrh Smlouvy o právu provést
stavbu" související s připravovanou projektovou dokumentací pro stavbu
kanalizace a ČOV. Není-li Vám cokoliv jasné, informujte se na OÚ a
kontaktech uvedených v průvodním textu. Návrh s doplněnými požadovanými
údaji, prosím, vraťte dle pokynů. Děkujeme.