úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2018

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2018


17.12.2018

DNE 28.12.2018 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


12.11.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu : oprava povrchu komunikace v obci Vrátkov
Termín osazení dopravního značení: od 14.11.2018 do 16.11.2018

»Oznámení

»Situace


8.11.2018

DNE 16.11.2018 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


6.11.2018

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne:

 

23.11.2018 od 08:00 do 15:00 hodin


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

E-MAIL  INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ

www.cezdistribuce.cz

 


6.11.2018

OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ve čtvrtek 22.11.2018 v 10:00 hodin


22.10.2018

DNE 30.10.2018 OD 19:00 SE KONÁ USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


6.10.2018

Výsledek voleb do zastupitelstva obce Vrátkov - 6.10.2018

 

»ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE + PŘÍLOHA

»Výsledek voleb v grafu

 

 

 

Vážení spoluobčané,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem voličům, kterým není budoucnost naší obce lhostejná a přišli k volbám. Všem kandidátům děkuji za jejich nabídku pracovat pro Vrátkov. Těm zvoleným přeji hodně psychických a fyzických sil pro nadcházející volební období. Odcházejícím zastupitelům děkuji za jejich dlouholetou práci, kterou přispěli k rozvoji naší obce.

Ing. Václav Pažout

 


1.10.2018

 

Svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 10.11.2018 - 11:45 – 12:00 hod. před OÚ

 

 

 

 

 

 


26.9.2018

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

 


19.9.2018

DNE 1.10.2018 OD 18.30 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


19.9.2018

DNE 26.9.2018 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


18.9.2018

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB


11.9.2018

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14. 9. 2018 v 18:00 hodin

 


6.9.2018

Výběrové řízení na dodavatele stavby Vrátkov - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

 


3.9.2018

DNE 10.9.2018 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


3.8.2018

Výzva k hospodárnému využití odběrů vody


31.7.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1139 a místní komunikaci v obci Vrátkov

»vyhláška

»situace

 


16.7.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: posvícení v obci Mrzky

Termín osazení dopravního značení: od 1.9.2018 do 2.9.2018

 


25.6.2018

Zveřejnění počtu členů zastupitelstva Obce Vrátkov na volební období 2018-2022
 


12.6.2018

DNE 18.6.2018 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


12.6.2018

ZMĚNY NA ÚSEKU ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. července 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018


4.6.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne:

 

21.06.2018 od 07:30 do 15:30 hodin


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz

 

 


20.4.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne:

 

4.5.2018 od 07:30 do 15:30 hodin

9.5.2018 od 07:30 do 15:30 hodin

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz

 

 


16.4.2018

Přechodná uzavírka silnice Vrátkov Tismice od 1. 5. 2018 z důvodu opravy vozovky

»ROZHODNUTÍ
»SITUACE
»OPATŘENI OBECNÉ POVAHY


10.4.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne:

 

4.5.2018 od 07:30 do 15:30 hodin
 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz

 

 


28.3.2018

 


25.3.2018

Chodník podél hlavní silnice II. etapa

Obec Vrátkov připravuje prodloužení stávajícího chodníku podél severní strany hlavní silnice od pomníku ke kruhovému objezdu. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby v kombinaci barev pískovcová/šedá. Na jižní straně komunikace budou nově upraveny pouze vjezdy k rodinným domům. Součástí chodníku bude i nové veřejné osvětlení. Termín realizace předpokládáme po dokončení plánované splaškové tlakové kanalizace. V případě dotazů se obraťte na obecní úřad.

»Výkresová dokumentace


19.3.2018

DNE 26.3.2018 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


4.3.2018

Přechodná uzavírka silnice Vrátkov Tismice od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 z důvodu opravy vozovky.

Blíže viz přiložená situace

 


25.2.2018

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne:

 

15.03.2018 od: 07:30 hod. do: 15:00 hod.
v lokalitě : Vrátkov 78 - hájovna

 

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz

 

 


27.1.2018

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. – 27.01.2018
Výsledky hlasování za obec Vrátkov

 

»Výsledky v číslech

»Výsledky v grafu

 

 

 

 

 

 


22.1.2018

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
II. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY


13.1.2018

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
Výsledky hlasování za obec Vrátkov

 

»Výsledky v číslech

»Výsledky v grafu

 

 

 


3.1.2018

Poplatky za popelnice pro rok 2018
Poplatky za popelnice pro rok 2018 je nutné uhradit do 28. února 2018 na OÚ, kde následně obdržíte nálepku pro vylepení na popelnici. Částka zůstává stejná 600 Kč za trvale hlášeného obyvatele, případně za objekt (trvale neobydlený dům, chata, chalupa). Platbu je rovněž možné provést i na účet obce, pro více informací kontaktujte p. M. Benešovskou (email obce - obecvratkov@volny.cz, telefonicky v úředních hodinách - 321 623 308).