úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2019

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2019


23.12.2019

 

DNE 30.12.2019 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


17.12.2019

Informace o navýšení poplatků v naší obci pro rok 2020


22.11.2019

 

 


23.10.2019

V lokalitě Za Pilou plánuje investor Jindřich Štěpánek s.r.o. výstavbu rodinných domů, přilehlé komunikace a inženýrských sítí.

V současné době probíhají jednání s obcí týkající se možnosti napojení na vodovod a kanalizaci.
Plán výstavby vodovodu a kanalizace si můžete prohlédnout
ZDE

 

 


7.10.2019

 

 

Odečty elektroměrů ve středu 23.10.2019 (část dne) a ve čtvrtek 24.10.2019 v obci Vrátkov

 

Prosím občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (hlavně odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči, 80 cm do všech stran, především dopředu, a prosím o kontrolu vosích hnízd v rozvaděčích).

Pokud v době pravidelného odečtu nebudou občané moci zpřístupnit odběrné místo, ať zapíší prosím číslo elektroměru (číslo pod čárovým kódem) a stavy (všech tarifů - T1, T2, případně i P) a zanechají tyto údaje na viditelném místě (okno, schránka, plot, apod.).
Důležité, budu odečítat Vaší obec pouze v tyto dva dny (ve středu 23.10.2019 (část dne) a ve čtvrtek 24.10.2019)!

ČEZ Distribuce a.s. provádí odečty VŠECH elektroměrů, nezávisle na vybraném prodejci!

 


26.9.2019

 

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.9.2019

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Vrátkov,
 

které se bude konat dne:

 

středa 2.10.2019 od 7:30 do 16:30 hodin


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

E-MAIL  INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ

www.cezdistribuce.cz

 

 


26.8.2019

 

DNE 2.9.2019 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


29.5.2019

 

Obecní úřad Vrátkov zveřejňuje stavební záměr Chodník podél hlavní silnice II. etapa 
- projektová dokumentace chodník 
- projektová dokumentace veřejné osvětlení

- propojení vodovodu DPS 02/2021

- architektonické řešení

 

 


27.5.2019

 

Výsledek voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019

OBEC VRÁTKOV

 

 


27.5.2019

 

DNE 3.6.2019 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání


13.5.2019

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Vrátkov,
 

které se bude konat dne:

 

středa 22.05.2019 od 7:30 do 13:30 hodin


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

E-MAIL  INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ

www.cezdistribuce.cz

 

 


27.4.2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 


27.4.2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 


9.4.2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků


25.3.2019

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci

 

Vrátkov
1180527 , 1 , 10 , 106 , 107 , 113 , 116 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 41 , 43 , 44 , 45 , 46 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 6 , 63 , 7 , 8 , 82 , 85 , 89 , 9 , 92 , 93
 

které se bude konat dne:

 

10.04.2019 od 7:30 do 15:00 hodin


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860

E-MAIL  INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ

www.cezdistribuce.cz

 

Upozornění
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
 


18.3.2019

 

DNE 27.3.2019 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


18.3.2019

 

 

Svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 18.5.2019 a 26.10.2019

13:45 – 14:05 hod. před OÚ

 

 

 

 

 

 


5.1.2019

Změna ceny vodného pro rok 2019:

49,- Kč/m3 + pevná složka 520,- Kč/rok/přípojka

Ceny jsou uvedeny vč. DPH