úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2013

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2013


23.12.2013

DNE 30.12.2013 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


3.12.2013

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VRÁTKOV NA OBDOBÍ 2014 - 2016

»Rozpočtový výhled

 


11.11.2013

DNE  18.11.2013 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Program jednání

 


26.10.2013

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY VE DNECH 25.10.2013 A 26.10.2013 V OBCI VRÁTKOV

 

»Výsledky v číslech

»Výsledky v grafu

 

 

 

 

 

 

 

 


15.10.2013

Odečet stavu elektroměrů proběhne ve dnech 21. – 25. 10. 2013.
V případě nepřítomnosti napište stav elektroměru na lístek a zanechte jej na přístupném místě.

 


8.10.2013

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

a jiných porostů

>>Upozornění

 

 

 

 

 


7.10.2013

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

>>Oznámení

 


2.10.2013

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU 

Z M Ě N Y  Č.  4  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  O B C E  D O U B R A V Č I C E  a

V Y H O D N O C E N Í  V L I V Ů   N Á V R H U  Z M Ě N Y  Č.  4  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  N A  U D R Ž I T E L N Ý  R O Z V O J  Ú Z E M Í  A  Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

26.11.2013 v 15.00 hod.

v zasedací síni obecního úřadu Doubravčice

>>Oznámení

 


30.9.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

>>Informace ZDE

 


22.9.2013

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

v obci Vrátkov

v pátek 11. října 2013 v době od 7:30 do 13:00 hodin

>>Oznámení ZDE

 

 

 

 


17.9.2013

Vyhodnocení výběrového řízení na akci “Dokumentace ČOV a kanalizace Vrátkov„

>>Vyhodnocení výběrového řízení

 


15.9.2013

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční

v sobotu 12. října 2013 v 13:45 – 14:00 na návsi před OÚ

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

13.45 - 14:00

Vrátkov

náves U OÚ (změna, toto stanoviště nově domluveno)

 

 

 


2.9.2013

DNE  9.9.2013 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Program jednání

 


27.8.2013

 

 

"KOTLÍKOVÉ DOTACE"

>>Úvodní dopis

>>Více podrobností

 

 


6.8.2013

VÝZVA

Vážení spoluobčané!
Obecní zastupitelstvo si vás dovoluje požádat o spolupráci při návrhu na rekonstrukci památníku padlých a úpravu přilehlého parčíku.

>>Podrobnosti

 

 

 


25.7.2013

Územní plán obce Vrátkov

>>Územní plán obce Vrátkov

>>Veřejná vyhláška

>>Hlavní výkres

>>Cover

>>Doprava a TZB

>>Koordinační výkres

>>Odúvodnění

>>Společné jednání

>>Širší vztahy

>>Veřejně prospěšné stavby

>>Zábory

>>Základní členění území

 


10.7.2013

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

>>Výzva

>>Krycí list nabídky

STUDIE

>>Desky

>>Textová část

>>Situace jednotné kanalizace - Model

>>Situace oddílné kanalizace - Model

 

17.9.2013

>>Vyhodnocení výběrového řízení

 


4.6.2013

DNE  10.6.2013 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Program jednání

 


4.6.2013

Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

>>Celý dokument

 


21.5.2013

ZÁPIS z otevírání obálek na akci : “ Dodávka stavebních prací - Vodovodní řad západ, Dolejší Vrátkov „ dne 20.5.2013 na obecním úřadě ve Vrátkově

>>Zápis ZDE

 


17.5.2013

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

v obci Vrátkov

ve dnech 3.6. a 11.6.2013 v době od 8:00 do 18:00 hodin

 

>>Oznámení ZDE

 

 


7.5.2013

Obec Vrátkov hledá pracovníka na údržbu veřejných prostranství v obci

nástup od 1. června 2013

>>Podrobnosti ZDE

 


26.4.2013

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční

v sobotu 27. dubna 2013 ve 13:45 – 14:00 na návsi před obecním úřadem

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 


20.4.2013

Výběrové řízení na dodávku stavebních prací – Vodovodní řad západ, Dolejší Vrátkov

>>Veřejná soutěž - Vodovodní řad západ, Dolejší Vrátkov
>>Zpráva průvodní
>>Zpráva technická
>>Rozpočet vodovod Dolejší Vrátkov - slepý
>>Výkres - Katastrální situace
>>Výkres - Vzorový řez
>>Výkres - Situace stavby 1
>>Výkres - Situace stavby 2
>>Výkres - Podélný profil 1
>>Výkres - Podélný profil 2

>>Kladečský plán

 

 


22.3.2013

Přechodná úprava dopravního značení křižovatky "u čekárny" ve Vrátkově

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu dopravního značení na sil.č. III/1139, III/1138 a místní komunikaci v obci Vrátkov (křižovatka u čekárny) z důvodu vybudování dočasné malé okružní křižovatky (viz příloha). Instalace značek proběhne v nejbližší době. Způsob značení je v příloze. Po provedení úpravy by měly přestat jezdit autobusy kolem pomníku.

>>Schema nového značení ZDE

>>Přechodná úprava dopravního značení v silničním provozu ZDE

 


5.3.2013

DNE  11.3.2013 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Program jednání ZDE

 


5.3.2013

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

>>Zpráva ZDE

 


5.3.2013

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2012

>>Závěrečný účet ZDE

 


26.1.2013

Výsledky 2. kola Volby prezidenta ČR v obci Vrátkov,
konané ve dnech 25.1.2013 – 26.1.2013

>>Výsledky voleb ZDE

 


15.1.2013

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR

>>Oznámení ZDE

 


12.1.2013

Výsledky 1. kola Volby prezidenta ČR v obci Vrátkov,
konané ve dnech 11.1.2013 – 12.1.2013

>>Výsledky voleb ZDE

 


12.1.2013

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Honební společenstvo Tismice

>>Oznámení ZDE

 


10.1.2013

Nové informace a podrobnosti ohledně havárie mostku v Tismicích a s tím spojené problémy s autobusovou dopravou ve Vrátkově

>>Podrobnosti ZDE

 


9.1.2013


Dnes se ke mně dostala informace, že došlo ke statické poruše silničního mostku přes potok Bušinec v obci Tismice. To má za následek přerušení autobusové trasy mezi Tismicemi a Vrátkovem. Na nejbližší dobu (cca 1 týden) je stanovena objízdná trasa Tismice – státní silnice (Praha – Kolín) – Vrátkov. Tato objížďka bude mít za následek zpožděný příjezd do Českého Brodu. V průběhu příštího týdne bude jízdní řád naší linky upraven.

Ing. Václav Pažout, starosta