úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2008 -2011

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2008 - 2011


 

Důležitá zpráva

Rekonstrukce cesty “K Pískovně” – omezení provozu:

 Rekonstrukce polní cesty “K Pískovně” bude zahájena ve 49. týdnu, t.j. od 5. 12. 2011. Jedná se o rozšíření a zpevnění cesty štěrkem v úseku od trafa u paní Svojšové ke křižovatce u Hamouzových.

 Výběrové řízení vyhrála firma Silmex. Stavbu bude řídit stavbyvedoucí pan Hlaváček, tel.: 602170390.

 Práce budou probíhat s ohledem na zimní počasí. Může se stát, že v případě silných mrazů, nebo sněžení budou práce přerušeny a pokračovat se bude až počasí dovolí. Práce omezí provoz v této lokalitě. S prováděcí firmou bylo dohodnuto, že provoz mohou omezit v pracovní dny od 8:00 do 15:00. To znamená, že by mělo být umožněno ráno auty vyjet a večer se vrátit.

 Pokud můžete, informujte prosím své sousedy. Služební telefon OÚ mám 725021069.

 V. Pažout, starosta


28.11.2011

DNE  5.12.2011 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

>>Podrobnosti ZDE

 


21.11.2011

Výsledek výběrového řízení - veřejná zakázka

Dodávka stavebních prací – Vrátkov, ulice „K Pískovně“

 

>>Podrobnosti ZDE

 


 

Zrušení - Vyhlášení signálu regulace

KÚSK ukončil k 16.00 hod., dne 16.11. 2011,  signál regulace  a potvrdil platnost signálu upozornění do odvolání


Vyhlášení signálu regulace

Na základě předpovědi špatných rozptylových podmínek a překročení klouzavého 24hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 je předpovězen vznik smogové situace ve Středočeském kraji. Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství vyhlašuje signál regulace - viz. příloha.

 


1.11.2011

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Dodávka stavebních prací – Vrátkov, ulice „K Pískovně“

>>Podrobnosti, rozpočet a podklady ZDE

 


 

NÁVRHY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

>> Autobus linka 435 (s platností od 12.12. 2011)

>> Železnice Praha - Kolín

>> Železnice Kolín - Praha

Případné připomínky zašlete, prosím, e-mailem na Starosta Vrátkov

 


17.10.2011

ODEČET ELEKTROMĚRŮ VE VRÁTKOVĚ

proběhne v týdnu od 24.10.2011 do 28.10.2011

(stav elektroměru můžete zanechat na viditelném místě)

 


 

Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve  Vrátkově je sobota 5. 11. 2011

Harmonogram svozu je následující:

8.50 - 9.05

Vrátkov

U sep.nádob

NO + VO

Připomínám, že odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech (viz. harmonogram).

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 


 

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ v obci Vrátkov

Vakcinace bude provedena

v neděli 23.10.2011 v době od 11 do 11,45 hodin

(MVDr. Stanislav Chrpa)

 


 

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE POPELNIC

Od 1.10.2011 se bude v obci Vrátkov svážet směsný komunální odpad VŽDY VE ČTVRTEK

 


22.8.2011

DNE  29.8.2011 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 


22.8.2011

>> OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU OBCE VRÁTKOV
>> NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu obce VRÁTKOV

 


22.8.2011

Vyhodnocení veřejné zakázky - výsledek výběrového řízení

Dodávka stavebních prací – Revitalizace vodní nádrže a okolí - Vrátkov

>> výsledek výběrového řízení ZDE

 


2.8.2011

Veřejná zakázka

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Dodávka stavebních prací – Revitalizace vodní nádrže a okolí - Vrátkov

PODKLADY:

>> podmínky a další podrobnosti zde

>> fotografie

 

 

1.8.2011

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 19.8.2011 v době od 7:30 do 13:00 hod. bude přerušena dodávka
elektřiny v celé obci Vrátkov

 

 

31.7.2011

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ V TISMICÍCH

Informace provozovatele o skončení nájmu hrobových míst

>> Více ZDE

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

9.5.2011

DNE  16.5.2011 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

> > > Více ZDE

 

26.4.2011

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011

Veřejná vyhláška - ZDE

 

17.4.2011

Obec Vrátkov podá žádost o dotaci na projekt – Revitalizace vodní nádrže a okolí – v rámci IV. Výzvy programu Leader MAS Pošembeří - žádáme proto občany, aby nás se svými nápady a návrhy pro zlepšení celkového vzhledu stávajícího veřejného prostranství oslovili nejpozději do 30. 4. 2011.

Vaše písemné návrhy můžete doručit osobně v úředních hodinách nebo prostřednictvím e-mailu obec@vratkov.cz .

Děkujeme

 

13.4.2011

VRÁTKOV slaví 650 let od písemného dokladu o existenci

V letošním roce si naše obec připomíná 650 let od její první písemné zmínky. K této příležitosti bude obec pořádat několik kulturních akcí (viz plakát). Hlavními organizátorkami akcí jsou místostarostka Andrea Mulicová a zastupitelka Ing. Jindřiška Moravcová.

> > > Plakát ZDE

 

9.4.2011

Svoz nebezpečného A VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov se uskuteční

v sobotu 30. dubna 2011 .

Harmonogram svozu je následující:

8.50-9.05

Vrátkov

U sep.nádob

 Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech (viz. harmonogram).

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

NYKOS, a.s.

 

9.3.2011

V úterý 8. 3. došlo k havárii na výtlačném potrubí do areálu Telefoniky a díky tomu přestala být dodávána voda do našeho vodojemu.  Dnes dopoledne se začalo pracovat na odstranění závady. Zjistilo se, že prasklé potrubí je v místě kde prochází betonovou stěnou rozvodné šachty. Z tohoto důvodu se oprava protáhne až do čtvrtka, přinejhorším do pátku. Firma Vodos dováží vodu automobilovými cisternami a čerpá ji přímo do vodojemu. Nepředpokládáme tedy přerušení dodávky vody. Může však dojít k jejímu mírnému zakalení.

Děkuji za pochopení, V. Pažout, starosta

7.3.2011

Vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Dětské hřiště Vrátkov" :
Dne 28.2.2011 bylo provedeno otevírání obálek s nabídkami.
Výběrové řízení bylo ukončeno dne 7.3.2011.
Výsledek výběrového řízení je uveden v tabulce ZDE

 

7.3.2011

OZNÁMENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU O KONÁNÍ Sčítání lidu, domů a bytů V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

 

3.3.2011

Důležité upozornění:

Návrh územního plánu obce Vrátkov je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Návrh bude k nahlédnutí v úředních hodinách, od pondělí 7. 3. 2011 do 28. 3. 2011.

Je v zájmu každého občana si tento návrh prohlédnout. Případné připomínky vznášejte prosím písemně. Zastupitelé budou potom rozhodovat, zda s připomínkami budou souhlasit, či nikoliv.

V. Pažout, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.2011

Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace majetku obce Vrátkov za rok 2010

 

19.2.2011

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. 

Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

> > > Podrobnosti - zde

 

7.3.2011

Výsledek výběrového řízení je uveden v tabulce ZDE

15.2.2011

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky - veřejná soutěž

Dodávka stavebních prací – Dětské hřiště Vrátkov

> > > PODKLADY

 

13.2.2011

Na základě změny tras Vám zasíláme aktuální svozové dny separovaných odpadů ve Vaší

obci/městě:

Obec

Plasty

Papír

Počet nádob

Interval svozu

Den svozu

Počet nádob

Interval svozu

Den svozu

Vrátkov

3 ks

1 x týdně

úterý

1 ks

1 x 2 týdny

středa

S přátelským pozdravem

Nykos a.s.
Ing. Petr Jindra
obchodní zástupce

 

 

DNE 14.2.2011 OD 18:00 HODIN SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

OBEC Vrátkov - MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE na období 2011 – 2014

 

 

Finanční úřad v Českém Brodě

Informace pro vlastníky pozemků, kde v roce 2010 proběhla obnova katastrálního operátu

 

Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění v obci vrátkov

 

DNE  20.12.2010 OD 18:30 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu sněhové kalamity svoz komunálního odpadu bude uskutečněn

v úterý 30.11.2010

 

Vloženo 28.11.2010

Poslední varianta nového jízdního řádu autobusů linky č. 435 (od 12.12.2010) pravděpodobně po konečných úpravách:

Hradešín - Český Brod - Chrášťany - Klučov,Skramníky (Vrátkov - Č. Brod)

Klučov,Skramníky - Chrášťany - Český Brod - Hradešín (Č. Brod -Vrátkov)

 

Vloženo 24.11.2010

Poslední varianta nového jízdního řádu autobusů linky č. 435 (od 12.12.2010):

Hradešín - Český Brod - Chrášťany - Klučov,Skramníky (Vrátkov - Č. Brod)

Klučov,Skramníky - Chrášťany - Český Brod - Hradešín (Č. Brod -Vrátkov)

 

 

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 18.11.2010 v době od 9:00 hod. do 12:00 hod.
bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě

Vrátkov – Zahrady

od trafostanice podle potoka směr státní silnice

 

 

Dne 8. 11. 2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Vrátkov

Do jednotlivých funkcí byli zvoleni tito zastupitelé

Ing. Václav Pažout

starosta

Monika Benešovská

1. místostarostka

Andrea Mulicová

2. místostarostka

Dana Susová

předsedkyně finančního a kontrolního výboru

Iva Šebková

členka finančního výboru

MVDr. Petr Košař

člen kontrolního výboru

Ing. Jindřiška Moravcová

členka zastupitelstva

Dále byli do jednotlivých komisí zvoleni tito občané

Kateřina Rozmbachová

členka finančního výboru

Jaroslava Krutská

členka kontrolního výboru

 

 

Od firmy Ropid jsme obdrželi návrh nového jízdního řádu autobusů, který má platit od 12.12.2010. Připomínky pošlete prosím na naši E-mailovou adresu obecvratkov@volny.cz.

Návaznost na vlakový jízdní řád je třeba porovnat pomocí vyhledávače www.idos.cz. Nezapomeňte zadat datum po 12.12. 2010!

Návrh jízdního řádu autobusů linky č. 435:

Hradešín - Český Brod - Chrášťany - Klučov,Skramníky (Vrátkov - Č. Brod)

Klučov,Skramníky - Chrášťany - Český Brod - Hradešín (Č. Brod -Vrátkov)

 

 

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE VRÁTKOV SE KONÁ

DNE  8.11.2010 OD 18.00 HOD NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

ODEČET ELEKTROMĚRŮ VE VRÁTKOVĚ

proběhne

 

v týdnu od 25.10.2010 do 29.10.2010

 

Svoz nebezpečného A VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov se uskuteční

v sobotu 6. listopadu 2010.

Harmonogram svozu je následující:

8.50-9.05

Vrátkov

U sep.nádob

 Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech (viz. harmonogram).

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

NYKOS, a.s.

 

 

Volby do obecního zastupitelstva -  2010

Výsledky voleb ve Vrátkově:

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana   

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

Mandát  

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v %

1

"Sdruž.nez.kand.-Rozvoj Vrátkova

1

Moravcová Jindřiška Ing.

39

NK

BEZPP

41

16,07

1

*

2

VRÁTKOVÁCI

3

Benešovská Monika

48

NK

BEZPP

127

14,71

1

*

2

VRÁTKOVÁCI

4

Košař Petr MVDr.

46

NK

BEZPP

127

14,71

2

*

2

VRÁTKOVÁCI

2

Pažout Václav Ing.

43

NK

BEZPP

125

14,48

3

*

2

VRÁTKOVÁCI

1

Mulicová Andrea DiS.

30

NK

BEZPP

118

13,67

4

*

2

VRÁTKOVÁCI

5

Susová Dana

58

NK

BEZPP

117

13,55

5

*

2

VRÁTKOVÁCI

7

Šebková Iva

51

NK

BEZPP

114

13,20

6

*

ZDE jsou další podrobnosti o výsledcích voleb ve Vrátkově

Pořadí podílů hlasů

Zvolení členové zastupitelstva

Náhradníci

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

přerušení dodávky elektřiny v obci VRÁTKOV

v pondělí 11.10.2010

9:00 – 13:00 hodin

 

 

 

DNE  4. 10. 2010 OD 18:30 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

 

DNE  6. 9. 2010 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

přerušení dodávky elektřiny ve Vrátkově

ve středu 16.6.2010 a v úterý 22.6.2010

8:00 – 18:00 hodin

Vrchní část obce

 ( novostavby pod čekárnou )

 

 

 

DNE  14 6. 2010 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vrátkov,

konané ve dnech 28.5.2010 – 29.5.2010

 

 

Svoz nebezpečného odpadu ve Vrátkově -

v sobotu 15. května 2010,  8:50 - 9:05 hodin u separačních nádob.

Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 

 

 

 

DNE  10 5. 2010 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

 

Veřejná soutěž (výběrové řízení)

V souladu s unesením obecního zastupitelstva č. 3/2010 vypisuje starosta obce výběrové řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce stávající ulice Na Kopečku". Případní zájemci si mohou přečíst podmínky soutěže v příloze.

Příloha - podmínky soutěže

Vyhodnocení výběrového řízení

 

 

 

DNE  15.3.2010 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

 

DNE 7. 12. 2009 OD 18:00 HODIN SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

Svoz nebezpečného odpadu ve Vrátkově -

v sobotu 7. listopadu 2009,  8:50 - 9:05 hodin u separačních nádob.

Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky),
nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 

 

ODEČET ELEKTROMĚRů ve Vrátkově proběhne 26. - 30. října 2009

 

 

 

DNE 7. 9. 2009 OD 18:00 HODIN SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 

 

MAS Region Pošembeří o.p.s.

1. výzva k příjmu žádostí pro čerpání prostředků v rámci Strategického plánu Leader (SPL) "Náš Region" v rámci 8. kola PRV

 

 

Likvidace suti, zeminy, objemného odpadu

v obci Vrátkov

 

Suť, zemina:

 

Malé množství

Ukládání suti a zeminy na skládce ve Vrátkově je možné pouze za těchto podmínek:

 

 • Původ těchto odpadů je z nemovitostí v obci Vrátkov

 • Suť může obsahovat pouze inertní materiál, tj. například beton , omítku, obklady, dlažby, střešní tašky a pod.

 • Suť nesmí obsahovat zejména plasty, instalační rozvody, izolační materiály atd.

 • Množství odpadu – maximálně přívěsný vozík za osobní automobil

 • Cena – 200,- Kč/vozík

 • Termín – pondělí 17 – 19 hod. (v zimě od 15,30 hod.)

 

Je třeba se předem dohodnout na OÚ. Vjezd na skládku je možný pouze za sucha.

 

Velké množství

Větší množství suti a zeminy je třeba likvidovat jiným způsobem, například kontejnerovou dopravou.

Ve Vrátkově tuto dopravu provozuje Martin Sklenář (mob. tel.: 603 472 566) za tyto ceny:

 

 • Přistavení kontejneru (3 m3) na suť/zeminu, odvoz, poplatek na skládce 800,- Kč/kontejner.

 

 

Objemný odpad (který se nevejde do popelnice):

 

Malé množství

Menší množství tzv. „objemného odpadu“ (sedačky, nábytek apod.) lze likvidovat v termínech, kdy probíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu.

 

 • Množství odpadu – maximálně přívěsný vozík za osobní automobil

 • Cena – hrazeno z poplatků, které platí občané za separovaný sběr

 • Termín – 2 x ročně, když probíhá sběr nebezpečného odpadu

 

Velké množství

Větší množství objemného odpadu musí občané řešit individuálně, nejlépe přistavením kontejneru. I tuto službu zajišťuje Martin Sklenář (mob. tel.: 603 472 566) za tyto ceny:

 

 • Přistavení velkoobjemového kontejneru (6 m3) na ostatní odpad (nábytek, matrace, plasty) na skládku do Radimi  cca 2.000,-Kč/kontejner (záleží na hmotnosti odpadu).

 
 

 

V obci Vrátkov se mění svozový den komunálního odpadu na

PONDĚLÍ,

počínaje dnem 4. 5. 2009