úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2020

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2020


21.12.2020

 

DNE 28.12.2020 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

»Program jednání

 


12.10.2020

 

DNE 19.10.2020 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


10.10.2020

Volby do Senátu Parlamentu ČR  II. kolo konané dne 9.10. – 10.10.2020
 


3.10.2020

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2.10. – 3.10.2020


Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020
 


Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 


14.9.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020


7.9.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

 


7.9.2020

Umístění náhradní zastávky autobusu při uzavírce silnice do Českého Brodu

Zastávka je umístěna v levotočivé zatáčce ve směru z obce cca 7 m před domem č.p. 81. Po dobu uzavírky bude dočasné umístění zastávky označeno dopravním značením IP22 – „Pozor zastávka BUS“ a snížením rychlosti na 30 km.h-1. Zvýšené nástupiště nebude provedeno, protože se jedná o prostor před vjezdem na pozemek

»Situace

 


1.9.2020

Uzavírka silnice do Vrátkova

V termínu od 17. 9. 2020 do 25. 9. 2020 bude uzavřena silnice z Českého Brodu do Vrátkova (viz situace uzavírky) z důvodu frézování a opravy povrchu komunikace.
Harmonogram prací:
17. - 18. 9. frézování obrusné vrstvy
21. - 25. 9. pokládka živice
Děkujeme za pochopení

»Situace uzavírky

 


30.8.2020

Svoz nebezpečného a objemného odpadu v obci Vrátkov proběhne dne 24. 10. 2020 od 14:20 do 14:45 hod. na návsi u obecního úřadu

 


20.7.2020

 

DNE 27.7.2020 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


6.7.2020

Informace ke zprovoznění ČOV a kanalizace ve Vrátkově
 

Dne 18. 6. 2020 obec Vrátkov převzala od dodavatele stavby VPK Suchý s.r.o. dokončené dílo ČOV a kanalizace Vrátkov. V současné době probíhá již pouze
odstraňování vad a nedodělků.
Ve dnech 25. a 29. 6. 2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
Očekáváme, že v průběhu července nám vydá vodoprávní úřad kolaudační rozhodnutí včetně uvedení ČOV do zkušebního provozu. Po nabytí právní moci
rozhodnutí se budou moci začít připojovat na kanalizaci jednotlivé nemovitosti.
Provozovatelem kanalizace bude Obec Vrátkov, která má uzavřenou smlouvu o zajištění servisu při provozování ČOV a kanalizace s firmou Energie AG Kolín (dříve VODOS Kolín). V praxi to bude znamenat, že obec bude zajišťovat administrativu (uzavírání smluv, platby) a Energie AG Kolín se bude starat o provoz a údržbu ČOV a kanalizace. V současné době společně připravujeme smluvní a technické podmínky pro připojení jednotlivých nemovitostí, které bychom chtěli zveřejnit a schválit do konce července.


V. Pažout, starosta

 

 


18.6.2020

 

DNE 29.6.2020 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


14.5.2020

     

Návrat linek PID do normálu od 18.5.2020

Na základě ukončení nouzového stavu, obnovení plného provozu vlaků, postupného otevírání škol a pokynu hejtmanky jsou všechny níže uvedené linky PID od 18.5.2020 navráceny do trvalého stavu (vyjma linek, ovlivněných výlukou, a linky 660, na které je realizován posun vybraných spojů)

382 a 654 – obnova sezónních posil (od prvního víkendu po 18.5., tzn. s platností od 23.5.) – výluka Pečice – Hradec trvá, tudíž jízdní řády mají platnost 23.5. – 21.6.20

423, 652, 659 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do plnohodnotného trvalého stavu, tudíž jízdní řády mají platnost 18.5. – 12.12.20

426, 435 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do trvalého stavu z hlediska spojů, ale trvá výluka „Žitomířská“ v Českém Brodě, tudíž jízdní řády mají platnost 18.5. – 29.6.20

491 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do téměř plnohodnotného trvalého stavu, ale ranní školní spoje z Doubravčic a Tismic jedou mimo zastávku „Český Brod, Sídliště“, a jsou vedeny přes zastávku „Český Brod, Nemocnice“ jako náhrada za zastávku u muzea, která t.č. z důvodu opravy Žitomířské není obsluhována. Tudíž jízdní řád je výlukový a má platnost 18.5. – 29.6.20

660 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do plnohodnotného trvalého stavu, tudíž jízdní řády mají platnost 18.5. – 12.12.20. I přes znovuobnovení provozu linky S7 je na lince provedena „dočasně-trvalá“ změna poloh spojů, které v pracovní den odpoledne navazují na linku S7, a to tak, že budou navazovat na linku S1, jako tomu je do 15.5. „Dočasnost“ této trvalé změny v období do integrace Zásmucka (součástí jsou i připravované úpravy v oblasti Č. Brodu a Kostelce n.Č.l.) závisí na tom, kdy dojde ke zvýšení spolehlivosti odpoledních vlakových spojů, v současnosti označených jako S7

 

Jízdní řády uvedených autobusových linek

382 423 426 435 491 652 654 659 660

 


11.5.2020

      

Zrušení zastávky "Český Brod, Muzeum" od 11.5. do 29.6.2020

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 11.5. do 29.6.2020 dočasně zrušena pro všechny spoje všech linek v obou směrech zastávka „Český Brod, Muzeum“. Náhradou bude zastávka „Český Brod, Nemocnice“. Časové polohy v ostatních zastávkách budou zachovány.
Spoje končící v zastávce „ČB, Muzeum“, budou ukončeny u nemocnice.
Od 18.5. předpokládáme změnu trasy, protože by měla být zprovozněna křižovatka Žitomířská x Komenského pro průjezd ulicí Komenského. Toto bude bez dopadu na jízdní řády.
V tuto chvíli předpokládáme, že k obnovení provozu linek PID z pohledu školních spojů dojde od 25.5. současně s otevřením škol.
Přestože budou školní spoje od 25.5. v provozu, nebudou do 29.6. obsluhovat zastávku „ČB, Muzeum“.
Prosíme, včas o tomto uvědomte rodiče zejména malých, již samostatně dojíždějících dětí, ať nejsou zmatené a jejich rodiče bez informací.


Upozornění: dodatečně k této výluce bude pro linku 491 schválen jízdní řád s platností od „obnovení školního vyučování“, jelikož změna JŘ související s touto výlukou se na lince 491 projeví právě jen u ranních školních spojů směr ČB,žst., které v současnosti nejedou (předpokládám termín platnosti JŘ od 25.5.). Dopad na linku 491 bude vedení těchto spojů přes zastávku „ČB, Muzeum“, přičemž tyto spoje neobslouží zastávku „ČB, Sídliště“ (sled zastávek bude …….. Tismice, Na Kopečku – Český Brod, Nemocnice – (možná) Český Brod, Na Bulánce – Český Brod, Jungmannova - Český Brod, J.Kouly - Český Brod, žel.st.

 

»Vývěska uzavírka Žitomířská ČB

 


26.3.2020

Informace COVID-19

Podrobnosti ZDE

 


6.4.2020

Svoz nebezpečného a objemného odpadu v obci Vrátkov proběhne dne 11. 4. 2020 od 13:45 do 14:05 hod. na návsi u obecního úřadu

!!! ODPAD ZDE ODLOŽTE S PŘEDSTIHEM, Z DŮVODŮ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ BUDE ODPAD ODVEZEN BEZ VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI!!!

DĚKUJEME

 


4.4.2020

Antibakteriální mýdlo, dezinfekce

pro občany od 65 let zdarma

 


16.3.2020

Aktuální informace k šířící se koronavirové nákaze je možné sledovat např. zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/
 

Důležité upozornění pro občany Vrátkova

 

 

 

 

 


16.3.2020

 

 

 

 

 

 

„ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.


Vážení klienti,
na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí online. Přistupujeme proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě veřejnosti, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. Další praktické tipy, jak s ÚP ČR komunikovat jinak než osobně naleznete zde - https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.3.2020

 

 

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 11.4.2020

13:45 – 14:05 hodin před OÚ

 

                       

!!! ODPAD ZDE ODLOŽTE S PŘEDSTIHEM, Z DŮVODŮ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ BUDE ODPAD ODVEZEN BEZ VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI!!!

DĚKUJEME

 

 

 

 

 

 

 

 


27.2.2020

 

DNE 9.3.2020 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


27.2.2020

 

V lokalitě Za Pilou plánuje investor Jindřich Štěpánek s.r.o. výstavbu rodinných domů, přilehlé komunikace a inženýrských sítí

V současné době probíhají jednání s obcí

 

Dokumenty

Plán výstavby vodovodu a kanalizace

Řadové domy

Komunikace

Situace