úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2021

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2021


20.12.2021

V PONDĚLÍ DNE 27.12.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


8.12.2021

 


15.11.2021

V PONDĚLÍ DNE 22.11.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


22.10.2021

           

Provoz linky 435 od 25.10. do 15.12.2021 z důvodu úplné uzavírky silnice III/1133

 

Je aplikováno to samé dopravní opatření, jako bylo 17. – 25. 9. 2020, tzn. linka 435 je mezi Č. Brodem a Tismicemi vedena po II/113 a závlekem obsluhuje Vrátkov, kde je nedaleko okružní křižovatky na silnici směr Tismice provizorní zastávka, společná pro oba směry. V zastávkách „Tismice“ a „Tismice, Hřbitov“ zastavují spoje nejen v úseku Vrátkov – Přišimasy, ale i v úseku Č. Brod – Vrátkov.

Ruší se zastávka „Český Brod, Zahrady“. Časové polohy spojů v ostatních zastávkách se nemění.

 

 

 

 


21.10.2021

Dne 26.10.2021 a 27.10.2021 proběhnou v obci Vrátkov odečty elektroměrů

 


18.10.2021

 


9.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021

Výsledky hlasování za územní celky

Obec: Vrátkov

 

 


8.10.2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Vrátkov,
 

které se bude konat dne:

 

středa 20.10.2019 od 7:30 do 15:00 hodin

 

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

 


23.9.2021

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 


17.9.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

 


13.9.2021

V PONDĚLÍ DNE 20.9.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV

 


31.8.2021

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

proběhne v naší obci v sobotu
6.11.2021 v čase 12:55 – 13:20,

stanoviště Vrátkov – náves u OÚ

 


23.8.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 


28.6.2021

Výběrové řízení na akci Projekční a inženýrské práce

Připojení vodovodu obce Vrátkov na nový zdroj pitné vody

 

Vyhodnocení výběrového řízení

 

Výběrové řízení se prodlužuje do 16. 8. 2021, 18:00 hod. !

Otevřená výzva
Technickoekonomická studie
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení

 


14.6.2021

V PONDĚLÍ DNE 21.6.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti

 


31.5.2021

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

proběhne v naší obci v sobotu 19.6.2021 v čase 12:55 – 13:20

 


4.5.2021

V PONDĚLÍ DNE 10.5.2021 OD 18:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti


19.4.2021

Vyhodnocení výběrového řízení na akci Vrátkov – chodník podél hlavní silnice II. etapa, vč. vodovodu a VO (veřejné osvětlení)

Vyhodnocení výběrového řízení

Zápis z otevírání obálek


8.4.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními

Seznamy budov bez č.p./č.e.

Revize katastru nemovitostí potrvá od 1.5.2021 přibližně do 31.12.2024


5.4.2021

V PONDĚLÍ DNE 12.4.2021 OD 18:15 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti

 


13.3.2021

V NEDĚLI DNE 21.3.2021 OD 15:00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV
zasedání se koná na hřišti


12.3.2021

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem
a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

 


10.3.2021

Výběrové řízení na akci
Vrátkov – chodník podél hlavní silnice II. etapa, vč. vodovodu a VO

 

Výzva veřejná soutěž

Slepý rozpočet

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Projektová dokumentace

 

Vyhodnocení výběrového řízení - 19.4.2021


5.3.2021

Informační letáky k očkovacím látkám a zapojení praktických lékařů do očkování

Zapojení praktických lékařů do očkování

AstraZeneca
Comirnaty
Moderna


2.3.2021

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVČICE


7.1.2021

Informace pro občany – výše poplatků pro rok 2021