úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2017

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2017


18.12.2017

DNE 29.12.2017 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

 


18.12.2017

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA


18.12.2017

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 


27.11.2017

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 


21.10.2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR v obci Vrátkov

 

 

»Výsledky v číslech

»Výsledky v grafu

 

 

 

 


16.10.2017

 

OZNÁMENÍ

Odečty všech elektroměrů budou probíhat
od pátku 27.10 2017 do úterý 31.10.2017Umístěte stavy elektroměrů na viditelné místo
 

 


14.10.2017

Nový jízdní řád autobusové linky 435 - platný od 16.10.2017 do 9.12.2017

Nový jízdní řád autobusové linky 423 - platný od 16.10.2017 do 9.12.2017

 


14.10.2017

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov bude dne 28.10.2017 - 11:45 - 12:00 hodin - náves u OU
Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 

 

 

 

 

 

 


9.10.2017

 

DNE 16.10.2017 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


2.10.2017

Dne 7.10.2017 bude v obci Vrátkov u obeního úřadu provedena vakcinace psů proti vzteklině od 14:50 do 15:30 hodin

MVDr.Stanislav Chrpa

 


25.9.2017

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 


19.9.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy

 


19.9.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 


19.9.2017

Všem uživatelům honiteb ve správním území obce s rozšířenou působností - Český Brod

 

 

 


4.9.2017

Zápis z otevírání obálek na akci Vrátkov – průzkumný hydrogeologický vrt

 


4.9.2017

Volby 2017 - Vrátkov

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 


28.7.2017

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne: 23.08.2017 od: 07:30 hod. do: 15:00 hod.
v lokalitě : Vrátkov

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

 

»Podrobnosti

 

 

 


28.7.2017

 

Městský úřad Český Brod
Povolení k nakládání s podzemními vodami

 

»Podrobnosti

 

 


20.7.2017

 

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Název: Vrátkov – průzkumný hydrogeologický vrt

Termín pro předložení nabídky končí dne 28. srpna 2017 v 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek.

Akt otevírání obálek je veřejný

 

»Výzva veřejná soutěž
»Slepý rozpočet strana 1.
»Slepý rozpočet strana 2.
»Vrátkov - Průzkumný HG vrt HVR-1 - PRJ
»Čestné prohlášení k zákl. kval. předpokladům

 

 


10.7.2017

 

DNE 17.7.2017 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


5.6.2017

 

DNE 12.6.2017 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


5.6.2017

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne: 27.06.2017 od : 07:30 hod. do : 11:30 hod.
v lokalitě : Vrátkov - Vrátkov

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

 

»Podrobnosti

 

 


3.6.2017

Oznámení o přerušení dodávky vody

 

V úterý 20. 6. 2017 od 8:00 do 14:00 bude přerušena dodávka vody v naší obci z důvodu čištění vodojemu

 

 


4.5.2017

 

Roční zpráva Vodos

 

Výpočet vodného 2016

 

 


25.4.2017

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov bude

dne 13.5.2017 - 11:45 - 12:00 hodin - náves u OU
Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

»Podrobnosti

 

 


25.4.2017

 

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017

»Podrobnosti

 

 


13.4.2017

 

Zápis z otevírání obálek na akci Oprava povrchu cesty „Pod Zvoničkou“

 

 


13.4.2017

 

Zápis z otevírání obálek na akci Oprava povrchu cesty „K Lesu“

 

 


3.4.2017

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:


dne : 27.04.2017 od : 12:00 hod do : 15:00 hod.
v lokalitě : Vrátkov - Vrátkov

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

 

»Podrobnosti

 

 


20.3.2017

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Oprava cesty „Pod Zvoničkou“

 

Termín pro předložení nabídky je prodloužen do 13. 4. 2017 - 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek.

Akt otevírání obálek je veřejný

 

»Výzva

»Snímek katastrální mapy 1

»Snímek katastrální mapy 2

»Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

»Fotografie

 

 


20.3.2017

Otevřená výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Oprava povrchu cesty „K Lesu“

 

Termín pro předložení nabídky je prodloužen do 13. 4. 2017 - 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek.

Akt otevírání obálek je veřejný

 

»Výzva

»Snímek katastrální mapy

»Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

»Fotografie

 

 


14.3.2017

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:


dne : 06.04.2017 od : 07:30 hod do : 16:00 hod.
v lokalitě : Vrátkov - Vrátkov

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

 

»Podrobnosti

 

 


6.3.2017

DNE 13.3.2017 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


16.2.2017

Výběrové řízení - Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“

»Zápis z otevírání nabídek 6.2.2017
»Zápis z jednání výběrové komise ze dne 16.2.2017

 


16.1.2017

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!