úřední deska > oznámení > archiv zpráv rok 2015

 

Rychlá navigace ve zprávách - úřední deska > oznámení > archiv

>>archiv zpráv rok 2022

>>archiv zpráv rok 2021

>>archiv zpráv rok 2020

>>archiv zpráv rok 2019

>>archiv zpráv rok 2018

>>archiv zpráv rok 2017

>>archiv zpráv rok 2016

>>archiv zpráv rok 2015

>>archiv zpráv rok 2014

>>archiv zpráv rok 2013

>>archiv zpráv rok 2012

>>archiv zpráv rok 2008 - 2011


ARCHIV ZPRÁV rok 2015


14.12.2015

DNE 21.12.2015 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


21.11.2015

 

 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY


ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

 

»Podrobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.10.2015

OZNÁMENÍ
Odečty všech elektroměrů budou probíhat v týdnu
od 19.10 2015 do 23.10.2015

Umístěte stavy elektroměrů na viditelné místo

 

 


1.10.2015

 

 

 


29.9.2015

 

V sobotu 3.10.2015 bude v obci Vrátkov u obecního úřadu provedena vakcinace psů proti vzteklině od 14:30 do 15:15

MVDr.Stanislav Chrpa

 

 


29.9.2015

 

ZÁPIS z otevírání obálek na akci: “ Autobusová zastávka Tismice - hřbitov“

 

»Zápis

 

 


14.9.2015

DNE 21.9.2015 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


7.9.2015

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Vrátkov bude

dne 26.9.2015 - 13:45 - 14:00 hodin - náves u OU


Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 


17.8.2015

Informace o přerušení dodávky elektřiny
termín: 1. 9. 2015 od - do: 07:00 – 18:30

»Podrobnosti

 


4.8.2015

Informace o přerušení dodávky elektřiny
termín: 28. 8. 2015 od - do: 08:30 – 14:00

»Podrobnosti

»Mapa

 

 


4.8.2015

Otevřená výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

 

Dodávka stavebních prací Autobusové zastávky „Tismice - hřbitov“

 

Termín výběrového řízení prodloužen do 11.9.2015 18:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční v pondělí 14.9.2015 v 18:00 hod.

 

 

PODKLADY

»Výzva veřejná soutěž Zastávky Tismice - hřbitov
»Vzorové čestné prohlášení
»Rozpočet slepý
»Průvodní zpráva
»Souhrnná technická zpráva
»Technická zpráva
»Dopravní značení
»Situace širších dopravních vztahů
»Situace
»Směr Tismice I
»Směr Tismice II
»Směr Vrátkov I
»Směr Vrátkov II

 

 


15.6.2015

DNE 22.6.2015 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


8.6.2015

 

ZÁPIS z otevírání obálek na akci : “ Rekonstrukce komunikace „Za Pomníkem“ dne 8.6.2015 na obecním úřadě ve Vrátkově

»Zápis

 

 


17.5.2015

Obec Vrátkov prostřednictvím Ing. arch. Tomáše Kužela požádala o vydání územního souhlasu a ohlášení stavby na
Stavbu veřejně přístupného přístřešku pro sportoviště

DOKUMENTACE

»Technická zpráva

»Výkresy

»Výkres přípojka

»Statický výpočet

»Zákres do katastrální mapy

»Zdravotně technické instalace

 

 


11.5.2015

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Dodávka stavebních prací - rekonstrukce komunikace „Za Pomníkem“

Termín pro předložení nabídky končí dne 8. června 2015 v 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek

DOKUMENTACE

»Výzva

»Rozpočet slepý

»Fotografie

Dokumentace - stavební část:

»Technická zpráva

»Situace

»Podélné řezy

»Příčné řezy

»Vzorové příčné řezy

»Vytyčovací plán

 

Dokumentace kanalizace a vodovod:

»Průvodní zpráva

»Situace stavby

»Katastrální situace

 

 

 


15.4.2015

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

17.4.2015 od 7:30 do 15:00 hodin

Lokalita Zahrady, Domky, U statku

 

»Oznámení

 

 

 

 


16.3.2015

DNE 23.3.2015 OD 18.00 SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁTKOV NA OBECNÍM ÚŘADĚ

»Program jednání

 


13.3.2015

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční

v sobotu 11. dubna 2015 v 13:45 – 14:00 na návsi před OÚ

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech.

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

 

 


28.2.2015

INFORMACE O ZMĚNÁCH V REGISTRU VOZIDEL OD 1.1.2015

»Podrobnosti

 


20.2.2015

 

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE POPELNIC

 

Od 2. 3. 2015 se bude v obci Vrátkov svážet směsný komunální odpad VŽDY V PONDĚLÍ

 

»Podrobnosti

 


18.2.2015

Obec Vrátkov připravuje ve spolupráci s Ing. arch. Tomášem Kuželem stavbu přístřešku na sportovním hřišti. Vizualizaci si můžete prohlédnout zde

»Vizualizace

 


10.2.2015

veřejnÁ zakázkA - VYHODNOCENÍ

Dodávka stavebních prací – Oplocení tenisového hřiště Vrátkov

»Vyhodnocení výběrového řízení

 


1.2.2015

Uzavírka silnice Vrátkov – Tismice

V termínu 16. 2. – 30. 6. 2015 proběhne uzavírka silnice č. III/1138 z důvodu opravy mostu a silnice

 


19.1.2015

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Dodávka stavebních prací – Oplocení tenisového hřiště Vrátkov

Termín pro předložení nabídky končí dne 9. února 2015 v 18:00, kdy bude zahájeno otevírání obálek

»Výzva

»Podrobný popis a výkresy

»Výkres 2

»Rozpočet - slepý